Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2022

Wydarzenie, które odbywa się w Toruniu, jest poświęcone tematom nowych technologii, innowacji, wynalazków i nowatorskich inwestycji zmieniających kraj i region w oparciu o inteligentne specjalizacje. Wiodącymi tematami dyskusji są wyzwania innowatorów związane z transferem wiedzy z sektora nauki do biznesu oraz z pomyślnym wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług.

Zapraszamy na konsultacje z Rzecznikiem Patentowym.
Dziś 08.11.2022 w godzinach 14:00-16:00
Tematyka dyżuru: ochrona własności intelektualnej

Informacji udzielać będą:
dr inż. Justyna Sobecka
dr Katarzyna Krupa-Lipińska
Miejsce: stoisko Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii (CPATT)​

Więcej informacji o wydarzeniu:
https://rfi.biz.pl/?fbclid=IwAR2K2lT72nMNbg3NBq2H9XYYpsNavcYVmlc4N-G6BXWqRGq6hf7d-14BimQ

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2022