Artykuły

● Czasopismo “Elastomery” publikuje oryginalne wyniki prac badawczych, naukowych i technologicznych, artykuły przeglądowe i referatowe oraz komunikaty z dziedzin związanych z elastomerami / gumą i polimerami jak: chemia polimerów, technologia przetwórstwa kauczuku, modelowanie procesów przetwórczych, surowce i materiały używane w technologii gumy i polimerów – w tym włókna chemiczne, ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów, nowe metody i techniki badawcze, urządzenia produkcyjne itp.

● Prace do publikacji, odpowiednio przygotowane, przyjmowane są w języku polskim lub angielskim – tytuły i streszczenia oraz podpisy rysunków i tytuły tabel powinny być podane zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Pełne teksty wszystkich artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Elastomery”  od pierwszego rocznika (z 1996 r.), można otrzymać na zamówienie. Tytuły publikacji poszczególnych roczników zestawione są na stronie: www.elastomery.pl/artykuly.html

Artykuły