Całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych