Publikacje

Eko Event

Jednym z podstawowych priorytetów w działalności naszego Instytutu jest wspieranie działań i postaw proekologicznych, dlatego chętnie włączamy się we wszelkie inicjatywy związane z ekologią i ochroną środowiska. Niedawno toruński dziennik Nowości zorganizował akcję „Bądź Eko”, w wyniku której czytelnicy gazety mogli wymienić nakrętki i butelki na kwiaty doniczkowe. Akcja bardzo spodobała się Torunianom, a my jako patroni […]

BADANIA MODELU UKŁADU GRZEWCZO-CHŁODZĄCEGO CYLINDRA WYTŁACZARKI WSPÓŁBIEŻNEJ

Autor: ZBIGNIEW FRĄSZCZAK Tytuł: BADANIA MODELU UKŁADU GRZEWCZO-CHŁODZĄCEGO CYLINDRA WYTŁACZARKI WSPÓŁBIEŻNEJ Streszczenie: Proces wytłaczania współbieżnego znajduje coraz szersze zastosowanie w technice polimerów. Obserwuje się wzrost wykorzystania wytłaczarek dwuślimakowych z układami uplastyczniającymi współbieżnymi o modularnej budowie segmentowej do homogenizacji, przygotowania mieszanin polimerowych i wytwarzania koncentratów barwnych. W artykule przedstawiono metodykę badań modelowego układu grzewczo-chłodzącego cylindra wytłaczarki […]

MATERIAŁY BIODFGRADOWALNE WYKORZYSTYWANE W PRZEMYŚLE OPAKOWANIOWYM

Autorzy: MARIOLA BODZEK, GRAŻYNA RYMARZ, JANUSZ DZWONKOWSKI Tytuł: MATERIAŁY BIODFGRADOWALNE WYKORZYSTYWANE W PRZEMYŚLE OPAKOWANIOWYM Streszczenie: W przemyśle opakowaniowym istotną rolę odgrywa powlekanie papieru tworzywami sztucznymi w celu lepszego zabezpieczenia materiału opakowaniowego. Biorąc pod uwagę fakt, iż bazę do wytworzenia papieru stanowi celuloza jako surowiec odnawialny, istotne staje się zastępowanie tradycyjnych tworzyw sztucznych polimerami ulegającymi recyklingowi […]

BADANIA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH POŁĄCZEŃ ADHEZYJNYCH: METAL/LAMINAT

Autorzy: DARIUSZ ŁUBKOWSKI, Joachim Zimniak Tytuł: BADANIA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH POŁĄCZEŃ ADHEZYJNYCH: METAL/LAMINAT Streszczenie: Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne, wymagają zastosowania materiałów, charakteryzujących się – w stosunku do dotychczas stosowanych, m.in. korzystniejszymi właściwościami fizykomechanicznymi. Wymagają również zastosowania nowszych i skuteczniejszych technik łączenia różnych rodzajów materiałów. Jedną z technik łączenia materiałów, stanowiącą uzupełnienie metod tradycyjnych stosowanych w budowie […]

WPŁYW CIEPŁA NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ FOLII POLIMEROWYCH PRZEZNACZONYCH DO FORMOWANIA PRÓŻNIOWEGO

Autorzy Marian Żenkiew1cz, STANISŁAW LUTOM1RSKI Tytuł: WPŁYW CIEPŁA NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ FOLII POLIMEROWYCH PRZEZNACZONYCH DO FORMOWANIA PRÓŻNIOWEGO Streszczenie: Przedstawiono wpływ jednostkowej energii aktywowania (Ej, regulowanej szybkością przesuwu – tabela (1) folii PP, PS i PET, stosowanych w procesach formowania próżniowego, na wartości kąta zwilżania, swobodnej energii powierzchniowej i stopnia utlenienia ich warstwy wierzchniej […]

BADANIE PROCESU WYTWARZANIA NANOKOMPOZYTU POLIPROPYLENU Z MONTMORYLONITEM

Autorzy: JAN GOŁĘBIEWSKI, Artur Różański, Andrzej Gałęski Tytuł: BADANIE PROCESU WYTWARZANIA NANOKOMPOZYTU POLIPROPYLENU Z MONTMORYLONITEM Streszczenie: Na podstawie literatury scharakteryzowano montmorylonit (MMT) jako nanonapełniacz kompozytów polimerowych. Omówiono strukturę MMT i możliwości jej modyfikacji. Badania własne dotyczyły procesu wytwarzania nanokompozytów na podstawie izotaktycznego polipropylenu (PP) z MMT z zastosowaniem trzech wariantów metody wytłaczania dwuślimakowego. Trzecim składnikiem […]

BADANIE PROCESU WYTWARZANIA FOLII OPAKOWANIOWYCH Z NANOKOMPOZYTU POLIETYLENU MAŁEJ GĘSTOŚCI Z MONTMORYLONITEM

Autor: JAN GOŁĘBIEWSKI Tytuł: BADANIE PROCESU WYTWARZANIA FOLII OPAKOWANIOWYCH Z NANOKOMPOZYTU POLIETYLENU MAŁEJ GĘSTOŚCI Z MONTMORYLONITEM Streszczenie: Właściwości folii wytwarzanej metodą wytłaczania ze swobodnym rozdmuchiwaniem z nanokompozytu polietylenu z montmorylonitem zależą istotnie od właściwości nanokompozytu oraz warunków procesu jej wytwarzania, a w szczególności od stopnia rozdmuchiwania. Folie nanokompozytowe wytwarzane z większym stopniem rozdmuchiwania mają gorsze […]

MONOGRAFIE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU

„The problems of nanochemistry for the creation of new materials”  Alexei M. Lipanov, Vladimir I. Kodolov, Stefan Kubica, Gennady E. Zaikov, Toruń 2012 „Badania nowych kompozycji polimerowych z twirzyw termoplastycznych otrzymanych w wytłaczarkach dwuślimakowych współbieżnych” Bogusław Królikowski, Torun 2011 „Polimery biodegradowalne. Zagadnienia wybrane” Praca zbiorowa pod red. Jacka Leszczyńskiego, Toruń 2011 „Analiza produkcji zakładów przetwórstwa […]