Czasopismo

Czasopismo

„Elastomery”  to czasopismo naukowo-techniczne (kwartalnik) o tematyce związanej z elastomerami i przemysłem gumowym, wydawane od 1996 roku. Stanowią polski odpowiednik znanych czasopism zagranicznych o podobnym profilu, np. „Kautschuk, Gummi, Kunststoffe”, „Rubber World”. Czasopismo począwszy od numeru 1/2020 jest wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej. Artykuły dotyczące prac badawczo-rozwojowych z dziedziny elastomerów i gumy, realizowanych w ośrodkach badawczych i przemysłowych w Polsce i na świecie, są publikowane w języku […]