Kadra naukowa

dr inż. Zbigniew Frąszczak – Adiunkt

  Dr inż. Zbigniew Frąszczak w roku 1974 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym -Technologicznym Politechniki Gdańskiej ze specjalnością technologia budowy maszyn. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy w 1998 r. w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn. Od roku 2005 jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w […]