Kontakt

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i BarwnikówOddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20 fax: +48 (22) 723-71-96 e-mail: piastow@impib.pl  

Kontakt

Wydawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 Tel./fax: (0-56) 650-03-33 Redakcja: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie 05-820 Piastów, Harcerska 30 Tel. 22 723-60-25 do 29 wew. 289, +48 534-345-150Fax: […]