O BIP

Redakcja BIP

Stanisław Skotarczaktel. 56 650 00 44, w. 127stanislaw.skotarczak@impib.lukasiewicz.gov.pl Anna Tobolewska(w zakresie realizacji zamówień publicznych)tel. 56 650 00 44, w. 123anna.tobolewska@impib.lukasiewicz.gov.pl Dariusz Łubkowski(z wyłączeniem realizacji zamówień publicznych)tel. 56 650 00 44, w. 147dariusz.lubkowski@impib.lukasiewicz.gov.pl

Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Podstawa prawna tworzenia BIP: Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Rozporządzenie Ministra Spraw […]