O Instytucie

Przedstawiciel Załogi

W wyniku przeprowadzenia wyborów na Przedstawiciela Załogi Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w dniu 14.07.2017 r. wybrana została: Agnieszka Woźniczka

Normalizacja

KT 240 ds. Maszyn i Urządzeń do przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych zajmuje się tematyką w zakresie maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych w tym m.in.: wytłaczarek i urządzeń współpracujących, pras specjalnych, wtryskarek, mieszarek, urządzeń do przetwórstwa odpadów z tworzyw sztucznych oraz oprzyrządowania i technologii związanej z wyżej wymienionymi urządzeniami.Tematyka, […]

Akredytacja

W Laboratorium Badawczym został wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji dotyczącymi laboratoriów badawczych. Laboratorium prowadzi działalność zgodnie z Polityką Jakości opisaną w dokumentacji systemowej.Założenia Polityki Jakości w Laboratorium Badawczym mają na celu:– osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości […]