Oferta usługowa

Oferta usługowa

SEKCJA BADAŃ TECHNOLOGICZNYCHOpracowujemy nowe technologie wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych do celów użytkowych. Prowadzimy produkcję wyrobów gotowych, takich jak: profile, pojemniki oraz kształtki, w skali małotonażowej. Wytwarzamy granulaty kompozytowe i nanokompozytowego na bazie polimerów. Zajmujemy się doborem odpowiednich surowców gwarantujących najwyższą jakość wyrobów finalnych. Nasza Sekcja ma na wyposażeniu następujące urządzenia oraz kompletne linie technologiczne: […]