O Instytucie

Remonty, modernizacje, serwisy

SERWIS OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ URZĄDZEŃ KLIENTA W ZAKRESIE : – napraw głównych, – modernizacji urządzeń lub podzespołów części mechanicznych, – naprawy oraz modernizacje układów sterowania, napędów.   ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE : – toczenia, frezowania, wytaczania, szlifowania wałków, szlifowania otworów,– szlifowania płaszczyzn, dłutowania, wiercenia na wiertarce koordynacyjnej,– spawania i cięcia stali zwykłej jakości, stali kwasoodpornej, […]

Projektowanie linii technologicznych

PROJEKTUJEMY ORAZ WYKONUJEMY: – układy uplastyczniające do wytłaczarek jedno i dwuślimakowych – urządzenia peryferyjne takie jak: – głowice wytłaczarskie w tym badawcze np. reologiczne,– filtry stopionej masy tworzywa,– wanny chłodzące – kąpielowe i natryskowe,– odciągi taśmowe, rolkowe, gąsienicowe,– nawijaki, nawijaki z kompensacją,– granulatory oraz inne wg uzgodnień z klientem. Możliwość przeprowadzenia prób technologicznych dla optymalnego doboru […]

Maszyny i urządzenia PTS

WYTŁACZARKI JEDNO- I DWUŚLIMAKOWE W TYM LABORATORYJNE Jednoślimakowe wytłaczarki do przetwórstwa takich tworzyw jak PE, PP, PS, PA, PET i PVC, w postaci granulatu, przemiału, surowców o wysokim stopniu napełnienia.Dwuślimakowe cylindryczne współbieżne do przetwórstwa tworzyw PE, PP, PA, PS, ABS również z napełniaczami mineralnymi,( kreda, talk, itp.)Dwuślimakowe cylindryczne przeciwbieżne do przetwórstwa PVC w postaci dry-blendów,Układy […]

Opinie i ekspertyzy

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników jest jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 […]

Badania technologiczne

Laboratorium Technologiczne oferuje usługi w zakresie przeprowadzenia prób technologicznych, badań przemysłowych i rozwojowych w skali półtechnicznej oraz wstępnej produkcji doświadczalnej w obszarze wytłaczania kompozytów polimerowych, folii płaskiej, profili, w tym rur i wężyków oraz recyklingu odpadów tworzywowych. Laboratorium dysponuje liniami wytłaczarskimi: 1. Linia do wytłaczania i współwytłaczania profili (litych i spienionych) z wytłaczarką W-25 i […]

Badania laboratoryjne

Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie oznaczeń parametrów fizykomechanicznych polimerów i wyrobów tworzywowych (znormalizowane metody akredytowane i nieakredytowane). Certyfikat Akredytacji Nr AB 1376                      Zakres Akredytacji Nr AB 1376 Szczegółowa oferta usług badawczych Badania folii i materiałów opakowaniowych Stanowisko badań wytrzymałościowych – zrywarka firmy TIRA GmbH umożliwiające badanie: właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, ściskaniu i zginaniu wytrzymałości […]

Majątek Instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników dysponuje budynkami: przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 55 w Toruniu przy Szosie Chełmińskiej 30 w Toruniu przy ul. Harcerskiej 30 w Piastowie przy ul. Chorzowskiej 50A w Gliwicach