Historia

Historia

1951 Powołanie Centralnego Laboratorium Badawczego Gumy w Warszawie 1953 Przekształcenie CLB w Instytut Przemysłu Gumowego 1957 Zorganizowanie Zespołu Opon w Instytucie 1959 Uzyskanie pierwszych pomieszczeń w Piastowie 1960 Utworzenie w Poznaniu Centralnego Laboratorium Oponiarskiego (obecnie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego) 1966 Utworzenie Zakładu Doświadczalnego w Piastowie 1973 Oddanie do użytku nowego budynku laboratorium i hali technologicznej […]