Historia

1951 r – utworzenie w Gliwicach Centralnego Laboratorium Badawczego Farb i Lakierów 1953 r – przekształcenie Laboratorium Badawczego Farb i Lakierów w Instytut Farb i Lakierów. Instytut ten przechodził w ciągu swojego istnienia szereg zmian organizacyjnych, między innymi połączenie z Biurem Projektów „Prolak” w jednostkę badawczo-projektową 1976 r. – utworzenie Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach (IPTiF), przez połączenie Instytutu Farb i Lakierów z istniejącym od 1971 roku Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych zgodnie z zarządzeniem nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1976 r. (M.P. Nr 41, poz. 180) 12 czerwca 2002 r – Zarządzenie Ministra Gospodarki o likwidacji Jednostki o nazwie Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb z dniem 01 lipca 2002 roku 01 lipca 2002 – 31 października 2002 r. – okres działalności operatywnej IPTiF w likwidacji
04.11.2002 – utworzenie Oddziału Zamiejscowego Farb i Tworzyw w Gliwicach, który przejmuje pełny zakres działalności merytorycznej likwidowanej Jednostki
 
2011 r – gliwicki Instytut obchodzi hucznie 60 rocznicę powstania

Historia

1951 Powołanie Centralnego Laboratorium Badawczego Gumy w Warszawie 1953 Przekształcenie CLB w Instytut Przemysłu Gumowego 1957 Zorganizowanie Zespołu Opon w Instytucie 1959 Uzyskanie pierwszych pomieszczeń w Piastowie 1960 Utworzenie w Poznaniu Centralnego Laboratorium Oponiarskiego (obecnie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego) 1966 Utworzenie Zakładu Doświadczalnego w Piastowie 1973 Oddanie do użytku nowego budynku laboratorium i hali technologicznej […]