Kierownictwo

Kierownictwo

p.o. Dyrektora Oddziału: dr inż. Monika Malesa tel. (22) 723-60-20 Kierownik Zakładu Badawczego Kompozytowych Materiałów Elastomerowych:dr inż. Cezary Dębek tel. (22) 723-60-25 do 29 wewn. 251 Kierownik Laboratorium Badawczego „LABGUM”:dr inż. Agata Domańska tel. (22) 723-60-25 do 29 wewn. 182 Redaktor Naczelna czasopisma „Elastomery”:mgr Urszula Pawłowska tel. (22) 723-60-25 do 29 wewn. 289, +48 534-345-150 […]