Współpraca

Współpraca

Przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych współpracujemy z: Politechniką Łódzką Akademią Górniczo-Hutniczą Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii Instytutem Przemysłu Organicznego Instytutem Mechaniki Precyzyjnej Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej Zakładami Metalowymi „Mesko” w Skarżysku Kamiennej