Działalność wydawnicza i informacyjna

Poradnik technologa gumy

Szanowni Państwo,    na rynku wydawniczym znajduje się niewiele pozycji w języku polskim związanych, choćby fragmentarycznie, z technologią gumy. Brak jest książki, która stanowiłaby kompendium najnowszej wiedzy na ten temat.    O zapotrzebowaniu na tego typu wydawnictwa świadczą pytania  kierowane do nas ze strony wielu firm branży gumowej, szczególnie nowo powstałych, oraz powodzenie jakim cieszyły […]

Sprzedaż monografii

Instytut IMPiB, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie oferuje odpłatnie następujące monografie o tematyce związanej z aktualnymi problemami i kierunkami prac badawczych w branży gumowej:  „Piroliza zużytych wyrobów gumowych źródłem węglowego surowca wtórnego” Autorzy: Urszula Ostaszewska, Cezary Dębek, Jacek Magryta – IIMPiB Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie; cena 50 zł „Rubber Powder […]

Zakres działalności

Gromadzimy, opracowujemy, przetwarzamy i udostępniamy informacje z dziedziny chemii i przetwórstwa kauczuków; wykonujemy tematyczne zestawienia dokumentacyjne na zlecenia zewnętrzne. Biblioteka dysponuje specjalistycznym księgozbiorem zawierającym książki z dziedziny nauk ścisłych oraz technologii przetwórstwa elastomerów, tworzyw i włókien syntetycznych. Ponadto biblioteka prenumeruje czasopisma fachowe – krajowe oraz zagraniczne w językach angielskim i niemieckim: Rubber Chemistry & Technology, […]