Oferta szczegółowa

Badania właściwości fizycznych mieszanek elastomerowych i gumy

Właściwości przerobowe kauczuków i mieszanek Właściwości wytrzymałościowe gumy Podstawowe właściwości fizyczne gumy twardość, gęstość, elastyczność, ścieralność Badanie odporności na działanie cieczy (paliwa, oleje) Badanie odporności na działanie ciepła (przyspieszone starzenie) oraz działanie ozonu Badanie odporności na działanie niskiej temperatury Badanie tłumienia i relaksacji Badanie przyczepności kordu do gumy Opracowanie wymagań technicznych dla technicznych artykułów gumowych […]

Analiza chemiczna składu gumy /mieszanek, granulatów, wyrobów gumowych/

obejmuje wykrycie i zidentyfikowanie oraz oznaczenie ilościowe rodzaju substancji chemicznych wchodzących w skład mieszanki gumowej, stanowiących następujące składniki: polimer / polimery siarka, chlor, azot przyspieszacze przeciwutleniacze zmiękczacze / plastyfikatory sadza / napełniacze sadzowe / składniki mineralne / napełniacze mineralne Badania są prowadzane przy zastosowaniu procedur badawczych opracowanych na podstawie norm ISO i PN oraz procedur […]

Badania identyfikacyjne oraz badania kwalifikacyjne materiałów / surowców

na zgodność z wymaganiami norm przedmiotowych (krajowych i zagranicznych) Polimery, kauczuki syntetyczne oraz kauczuk naturalny Siarka Plastyfikatory, zmiękczacze, oleje Stabilizatory, przeciwutleniacze, antyozonanty Woski, parafiny, stearyna Przyspieszacze i aktywatory wulkanizacji Napełniacze sadzowe: sadze Napełniacze mineralne: krzemionka, kaolin, kreda (węglany), tlenki metali Badania gumy i wyrobów z gumy   Badane materiały Guma, wulkanizaty z kauczuku naturalnego i […]