Wyniki naboru

Pracownik obsługi ds. porządkowych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Pracownik obsługi ds. porządkowych Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Pracownik obsługi ds. porządkowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników została wybrana pani Mariola Wolska zamieszkała w Toruniu. Uzasadnienie: Pani Mariola Wolska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Specjalista – księgowa

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista – księgowa Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Specjalista – księgowa w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników została wybrana pani Julia Gręźlik zamieszkała w Toruniu. Uzasadnienie: Pani Julia Gręźlik spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Specjalista  ds. administracji

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista  ds. administracji Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Specjalista ds. administracji w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników została wybrana pani Daria Lach zamieszkała w Toruniu. Uzasadnienie: Pani Daria Lach spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Młodszy specjalista – technolog

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Młodszy specjalista – technolog Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Młodszy specjalista – technolog w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, z powodu bardzo małego zainteresowania kandydatów, nabór nie został rozstrzygnięty.

Młodszy specjalista (pion badawczy)

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Młodszy specjalista (pion badawczy) Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Młodszy specjalista – konstruktor w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników została wybrana pani Kinga Umańska zamieszkała w Lubiczu. Uzasadnienie: Pani Kinga Umańska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Młodszy specjalista – technolog

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska pracy Młodszy specjalista – technolog Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowiska: Młodszy specjalista – technolog w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników został wybrany pan Bartosz Kopyciński zamieszkały w Mikołowie. Uzasadnienie: Pan Bartosz Kopyciński spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Młodszy specjalista (pion badawczy)

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Młodszy specjalista (pion badawczy) Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Specjalista ds. marketingu w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników został wybrany pan Mateusz Umański zamieszkały w Lubiczu. Uzasadnienie: Pan Mateusz Umański spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Młodszy specjalista – laborant

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Młodszy specjalista – laborant Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Młodszy specjalista – laborant w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zgłosił się jeden kandydat. Wobec powyższego naboru nie rozstrzygnięto.

Młodszy specjalista (pion badawczy)

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Młodszy specjalista (pion badawczy) Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Specjalista ds. BHP w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników został wybrany pan Bartosz Borowiec zamieszkały w Toruniu. Uzasadnienie: Pan Bartosz Borowiec spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Specjalista (pion badawczy)

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska pracy Specjalista (pion badawczy) Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowiska: Specjalista (pion badawczy) w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników została wybrana pani Gnus Małgorzata zamieszkała w Zabrzu. Uzasadnienie: Pani Gnus Małgorzata spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu.