Przetargi

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Toruń: Roboty uzupełniające do II etapu modernizacji i przystosowania wewnętrznej części hali produkcyjno-montażowej do celów naukowo-badawczych obejmujące dostosowanie Laboratorium Mikrobiologicznego do wymogów akredytacyjnych i zabezpieczenie p.pożarowe hali. Numer ogłoszenia: 272737 – 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych […]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Toruń, dn. 27.11.2013r.     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na całodobowy wybór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno-biurowych   Postępowanie nr 1/NG/03/2013/I, nr ogłoszenia 231769-2013   Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. […]

Ogłoszenie nr 236083 – 2013 o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 231769-2013 z dnia 2013-11-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Toruń 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zwanego dalej Instytutem IMPiB lub Instytutem w okresie 12… Termin składania ofert: 2013-11-14 Numer ogłoszenia: 236083 – 2013; data zamieszczenia: […]

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ nr postępowania 1/NR/03/2013/I

Toruń, dn. 08.11.2013r.     Wyjaśnienia i zmiana SIWZ nr postępowania 1/NR/03/2013/I na Całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nr 1/NR/03/2013/I – całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych […]

CAŁODOBOWY DOZÓR I OCHRONĘ MIENIA ORAZ SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ LABORATORYJNO – BIUROWYCH

Toruń: CAŁODOBOWY DOZÓR I OCHRONĘ MIENIA ORAZ SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ LABORATORYJNO – BIUROWYCH Numer ogłoszenia: 231769 – 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, […]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Nr ogłoszenia 21639-2013

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 211495-2013 z dnia 2013-10-11 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – ToruńPrzedmiotem zamówienia są: a) roboty budowlane polegające na rozbiórce części starych posadzek przemysłowych, uzupełnianiu posadzek, wykonywaniu wykopów, uzupełnianiu tynków i uzupełnianiu elementów uszkodzonych lub zużytych albo… Toruń: dodatkowe roboty budowlano-instalacyjne do zadania p.n.: II etap modernizacji i przystosowania części hali […]

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Toruń: dodatkowe roboty budowlano-instalacyjne do zadania p.n.: II etap modernizacji i przystosowania części hali produkcyjno-montażowej do laboratorium zaawansowanych technologii tworzyw polimerowych położonej w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55Numer ogłoszenia: 211495 – 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii […]