Strona główna

Dyrekcja Instytutu

Dyrektor Instytutudr Marlena Maślankatel. (56) 650 00 44; fax (56) 650 03 33e-mail: marlena.maslanka@impib.lukasiewicz.gov.pl   Zastępca Dyrektora ds. Badawczo – Rozwojowychdr inż. Mariola Bodzek – Kocheltel. (32) 231 21 81; fax (32) 231 26 74e-mail: mariola.bodzek-kochel@impib.lukasiewicz.gov.pl   Główna Księgowamgr Anetta Machalewskatel. (56) 650 00 44; fax (56) 650 03 33e-mail: anetta.machalewska@impib.lukasiewicz.gov.pl   Oddziały Instytutu: Oddział Farb […]

Młodszy specjalista – technolog

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska pracy Młodszy specjalista – technolog Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Młodszy specjalista – technolog w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników została wybrana pani Krzak Anna zamieszkała w Sosnowcu. Uzasadnienie: Pani Krzak Anna spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu

Wyniki kontroli

Wystąpienie pokontrolne za 2016 r. – MPiT 16.07.2018 Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Sprawozdanie z kontroli Instytutu przez Ministerstwo Rozwoju Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Rejestry, ewidencja i archiwa Instytutu

Biblioteka Naukowo-Techniczna Biblioteka zlokalizowana jest na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 w Toruniu, natomiast część jej zbiorów jest dostępna w Oddziałach Instytutu w Piastowie i w Gliwicach.Zbiory obejmują wydawnictwa zwarte (książki, materiały konferencyjne), ciągłe (czasopisma n-t krajowe i zagraniczne) oraz zbiory specjalne (informatory, katalogi, […]

Przedmiot działalności i kompetencje Instytutu

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie i wdrażanie wyników tych prac do przemysłu w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z). Instytut prowadzi działalność w obszarze inżynierii materiałowej, technologii wytwarzania, przetwarzania, recyklingu oraz stosowania materiałów polimerowych elastomerowych i barwników, jak również […]

Mapa strony

O BIP Redakcja BIP Instrukcja korzystania z BIP O Instytucie Status prawny Instytutu Organy Instytutu Dyrekcja Instytutu Rada Instytutu Sieci Przedstawiciel Załogi Inspektor Ochrony Danych Przedmiot działalności i kompetencje Instytutu Struktura Organizacyjna Instytutu Majątek Instytutu Rejestry, ewidencja i archiwa Instytutu Zmiana nazwy Aktualności Zamówienia realizowane bez stosowania przepisów ustawy PZP Zamówienia realizowane zgodnie z przepisami ustawy PZP Ogłoszenia […]

Strona główna

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55 telfax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 email: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl    {loadmoduleid 90}