Artykuły

Artykuły

● Czasopismo “Elastomery” publikuje oryginalne wyniki prac badawczych, naukowych i technologicznych, artykuły przeglądowe i referatowe oraz komunikaty z dziedzin związanych z elastomerami / gumą i polimerami jak: chemia polimerów, technologia przetwórstwa kauczuku, modelowanie procesów przetwórczych, surowce i materiały używane w technologii gumy i polimerów – w tym włókna chemiczne, ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów, nowe metody i techniki badawcze, urządzenia produkcyjne itp. ● Prace do publikacji, […]