Zamówienia realizowane bez stosowania przepisów ustawy PZP

Remont Hali C budynku prób i badań – I Faza

Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Wzór umowy Wykaz robót Projekt Remontu Hala C Projekt Remontu Inst. wodno-kanalizacyjna Rysunek Hala C Inwentaryzacja Rysunek Hala C Projekt Rysunek Kanalizacja Projekt STWiOR-remont-IIMPIB-budowlana STWiOR remont-IIMPIB instalacja wodno kanalizacyjna Wyciąg – Przedmiar Rob.budowl. Wyciąg – Przedmiar Rob. Budowl. Konstr. stal. Wyciąg – Przedmiar kanalizacja