Cykl szkoleń KPAI

W grudniu 2015 i styczniu 2016 miał miejsce cykl szkoleń dla pracowników Instytutu, zorganizowany przez Kujawsko – Pomorską Agencję Innowacji . Szkolenia dotyczyły regionalnych, krajowych i międzynarodowych możliwości finansowania, charakterystyki poszczególnych programów, a także zasad uczestnictwa i realizacji projektów z zakresu B+R.

W dalszej perspektywie planujemy zacieśnić nawiązaną pomiędzy instytucjami współpracę oraz realizować kolejne wspólne przedsięwzięcia.

Cykl szkoleń KPAI