Czasopismo „Elastomery” w wersji dwujęzycznej

Czasopismo Elastomery Okładka

Czasopismo Elastomery OkładkaCzasopismo „Elastomery” uzyskało dofinansowanie MNiSW na działalność upowszechniającą naukę, dzięki czemu wszystkie artykuły w latach 2018 i 2019 będą publikowane w czasopiśmie zarówno po polsku, jak i po angielsku.

Dzięki wcześniejszemu dofinansowaniu MNiSW „Digitalizacja archiwalnych numerów czasopisma „Elastomery“ – zadanie finansowane w ramach umowy 559/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”, archiwalne artykuły opublikowane w czasopiśmie „Elastomery” w latach 1996-2017, będą dostępne na stronie www.elastomery.pl bezpłatnie, na zasadzie otwartego dostępu. Autorów, którzy nie wyrażają zgody na publikację on-line swoich artykułów, prosimy o kontakt z Redakcją.

MNiSW

 

Czasopismo „Elastomery” w wersji dwujęzycznej