dr Agnieszka Richert – Adiunkt

A.Richert

A.RichertDr Agnieszka Richert stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w 2015 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu. Jest pracownikiem naukowym Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych Instytutu IMPiB w Toruniu. Prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie inżynierii materiałów polimerowych, a głównie w obszarze ich modyfikowania substancjami biobójczymi. Naukowo zajmuje się określaniem wpływu substancji biobójczych na zmianę właściwości fizykochemicznych i biologicznych oraz degradacji materiałów polimerowych.

 

 Aktywność naukowa 

Publikacje naukowe w czasopismach z listy filadelfijskiej:

1. Żenkiewicz M., Richert J., Rytlewski P., Richert A. Niektóre właściwości kompozytów polilaktydu z szungitem (Some properties of polylactide/shungite composites), Przemysł Chemiczny 2011, 4, 631-635.
2. Żenkiewicz M., Richert J., Rytlewski P., Richert A. Selected electrical and thermal properties of polylactide/graphite composites, Polimery 2011, 56/(6), 489-493.
3. Żenkiewicz M., Richert J., Rytlewski P., Richert A. Comparative analysis of shungite and graphite effects on some properties of polylactide composites, Polymer Testing 2011, 30, 429-435.
4. Żenkiewicz M., Malinowski R., Rytlewski P., Richert A., Sikorska W., Krasowska K., Some composting and biodegradation effects of physically or chemically crosslinked poly(lactide acid), Polymer Testing 2012, 31, 83.
5. Żenkiewicz M., Moraczewski K., Richert A., Stepczyńska M., Effect of corona treatment on wettability and surface free energy of polylactid composites, Przemysł Chemiczny 2012, 91/4, 599-603.
6. Richert A., Walczak M. Effect of polyhexamethyleneguanidine derivatives on melt flow rate and susceptibility on biodegradation of polylactide composites, Przemysł Chemiczny 2012, 91/8, 1617-1620.
7. Malinowski R., Żenkiewicz M., Richert A. Influence of selected crosslinking factors on gelation and swelling degree of PLA, Przemysł Chemiczny 2012, 91/8, 1596-1599.
8. Richert J., Richert A., Żenkiewicz M. Effect of silver nanoparticles on some physic-chemical and biological properties of polyethylene-matrix nanocomposites, Przemysł Chemiczny 2012, 91/8, 1613-1616.
9. Bajer K., Richert A., Bajer D., Korol J. Biodegradation of plastified starch obtained by corotation twinscrew extrusion, Polymer Engineering and Science 2012, 52/12, 2537-2542.
10. Richert A., Walczak M., Swiontek Brzezińska M. The influence of modified polyhexamethylene guanidine on the biodegradation of polylactide”, International Biodeterioration & Biodegradation 2013, 84, 97-103.
11. Żenkiewicz M., Richert A., Malinowski R., Moraczewski K. A comparative analysis of mass losses of some aliphatic polyesters upon enzymatic degradation, Polymer Testing 2013, 32/2, 209-214.
12. Walczak M., Richert A., Burkowska-But A. The effect of PHMG (polyhexamethylene guanidine) derivatives introduced into polylactide (PLA) on the activity of bacterial enzymes. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology 2014, 41/11, 1719-1724.
13. Walczak M., Świontek Brzezińska M., Richert A., Kalwasińska A. The effect of polyhexamethylene guanidine hydrochlorideon biofilm formation on polylactide and polyhydroxybutyrate composites. International Biodeterioration & Biodegradation 2015, 98, 1-5.
14. M. Swiontek Brzezinska, M. Walczak, A. Richert, A. Kalwasinska, and M. Pejchalová. The Influence of Polyhexamethylene Guanidine Derivatives Introduced into Polyhydroxybutyrate on Biofilm Formation and the Activity of Bacterial Enzymes. Applied Biochemistry and Microbiology, 2016, 52/3, 298-303.

Publikacje naukowe w innych czasopismach naukowych:

1. Richert J., Żenkiewicz M., Richert A., Malinowski R., Wpływ trzykrotnego wytłaczania nanokompozytu polietylenowego na niektóre właściwości granulatu, kształtek i folii, Przetwórstwo Tworzyw 2010, 6/(136), 188 191.
2. Richert A. Walczak M., Wpływ nisaplinu na właściwości mechaniczne i reologiczne kompozytów polilaktydowych, Przetwórstwo Tworzyw 2011, 5/(09-10), 374-377.
3. Richert A., Biodegradowalne polimery pochodzenia naturalnego z surowców odnawialnych. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Leszczyńskiego Polimery biodegradowalne Zagadnienia wybrane, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń 2011, 19-42.
4. Richert A., Walczak M. „Wpływ chitozanu na wybrane właściwości kompozytów polilaktydowych” Przetwórstwo Tworzyw, 2012, 4/148, 348-351.
5. Richert A., Walczak M. Wpływ degradacji na zmianę wybranych właściwości kompozytów polilaktydowych z chitozanem. The influence on degradation to change some properties of the polylactide/chitosan composite, Ochrona przed korozją 2012, 9s/A, 86-89.
6. Richert A., Walczak M., Adamczyk R., Wpływ biodegradacji na zmianę wybranych właściwości kompozytów PCL z PHMG. Przetwórstwo Tworzyw 2014, 2, 140-144.
7. Richert A., Walczak M., Napieralski W., Wpływ pochodnych PHMG na przenikalność pary wodnej tlenu folii z PHB. Przetwórstwo Tworzyw 2014, 2, 136-139.
8. Richert A., Walczak M., Adamczyk R., Napieralski W., Podatność folii PHB i jej mieszanin na biodegradację w osadzie czynnym, wodzie rzecznej, morskiej. Przetwórstwa Tworzyw, 2014, 5, 443-450.

Inne publikacje, monografie i materiały konferencyjne:

1. Richert A., Walczak M., Wpływ natamaxu na właściwości mechaniczne i przetwórcze kompozytów polilaktydowych, Praca zbiorowa pod redakcją Gabriela Wróbla Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne, Gliwice 2011, s. 420-427.
2. Żenkiewicz M., Richert J., Rytlewski P., Richert A. “Some properties of polylactide/grafite composites”- Book of Abstracts, Dresden, Niemcy 29.05-01.06.2011. 5-th Asia-Europe Symposium on Processing and Properties of Reinforced Polymers.
3. Żenkiewicz M., Malinowski R., Richert A. Badania niektórych efektów enzymatycznej degradacji usieciowanego PLA. Modyfikacja Polimerów Stan i Perspektywy w roku 2011. Praca zbiorowa pod red. Ryszarda Stellera, Wrocław 2011, s. 575-579.
4. Richert A., Świontek – Brzezińska M., Walczak M., The influence of modified polyhexamethylene guanidine on the biodegradation of polylactide. IBBS Abstract Book University of Natural Resources and Life Science, Vienna, Austria 19-24.09.2011, s. 182.
5. Richert A., Wpływ nisaplinu na właściwości mechaniczne i reologiczne kompozytów polilaktydowych. Recykling i Odzysk Materiałów Polimerowych. Materiały-Technologie-Utylizacja. Praca zbiorowa pod redakcją A.K. Błędzkiego i Z. Tartakowskiego. Szczecin, 2011.
6. Richert A. „Substancje bioaktywne w przemyśle foliowym”. Konferencja Foliowa, Warszawa 17.03.2011r., (CD).
7. Żenkiewicz M., Malinowski R., Richert A. „Wybrane problemy degradacji PLA”. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, The Future of Biodegradable Packaging, 2011r.
8. Żenkiewicz M., Richert J., Rytlewski P., Richert A.: Some properties of polylactide/graphite composites, w: Book of Abstracts, 5th Asia-Europe Symposium on Processing and Properties of Reinforced Polymers_, Leibniz – Institut für Polymerforschung, Dresden 2011, s. 60.
9. Bajer D., Chylińska M., Bajer K., Richert A. “Biodegradation of plastifie starch obtained by corotation twinscrew extrusion”, Book of Abstracts, MoDeSt, Praga 2012.
10. Żenkiewicz M., Malinowski R., Richert A.: Effects of crosslinked poly(lactid acid) degradation, Programme Book of International Conference on _Bio _ Based Polymers and Composites_, Siofok 2012, s. 25.
11. Richert A. „Antimicrobial properties and biofilm control of PLA composites with PHMG” IBBS Conference. Antimicrobial Strategies for Biofilm Control. Conference Handbook. University of Southampton 2012, s. 25.
12. Janczak K., Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Richert A. “Selekcja bakterii zdolnych do wzrostu na podłożach zawierających tworzywa polimerowe (Selection of bacteria capable to growth In media containing polymeric materials) Materiały Konferencyjne: 47 Ogólnopolska konferencja naukowa „Mikroorganizmy–roślina–środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu” Microorganisms–plant–environment under changing climate, Puławy – Lublin, 2013, s. 138.
13. Walczak M., Świontek Brzezińska M., Richert A. “The effect of PHMG on biofilm formation, cells viabilyty and activity on the polyhydroxybutyrate film” Programme and Abstracts on Central of Microbes In Industry and Environment), Primošten, Croatia 2013, s. 88.
14. Olewnik-Kruszkowska E., Richert A. “Influence of the type buffer solution on properties of polylactide-based composites. BiPoCo an International Conference on Bio-Based Polymers and Composites. August 24-28.2014. Visegrád, Hungary.
15. Świontek Brzezińska M., Walczak M., Richert A., Jankiewicz U. “The effect of PHMG derivatives embedded in polycaprolactone on the formation of the biofilm on the surface of composites, biocidal properties and enzymatic activity of bacteria”
XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium, 3-5 September, Łódź, Poland, 2014, s. 30.
16. Janczak. K., Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Raszkowska-Kaczor A., Richert A.: „Selekcja grzybów zdolnych do wzrostu na tworzywach polimerowych.
Selection of the fungi capable to growth on plastics”, Mikrobiologia i ochrona środowiska: 48 Międzynarodowe Sympozjum, 7-10.09.2014r. Warszawa, s. 54-55.
17. Janczak. K., Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Raszkowska-Kaczor A., Richert A.: „Biodegradacja tworzyw wykorzystywanych w produkcji toreb jednorazowego użytku. Biodegradation of plastics used in the production of single use bags”, Mikrobiologia i ochrona środowiska: 48 Międzynarodowe Sympozjum, 7-10.09.2014r., Warszawa, s. 55-56.
18. Janczak K., Znajewska Z., Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Richert A. „Wpływ zanieczyszczeń materiałami polimerowymi na populację mikroorganizmów w glebie”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Transformacja zanieczyszczeń w środowisku, 11-12 grudzień, 2014, Kraków.
19. Richert A., Walczak M.: „Wybrane właściwości biologiczne degradowalnych folii”, IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 24-26.06.2015r. Toruń, s. 89.
20. Richert A., Walczak M.: „Niektóre właściwości fizyczne degradowalnych materiałów polimerowych”, IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 24-26.06.2015r. Toruń, s. 90.
21. Kasperska P., Olewnik-Kruszkowska E., Nowaczyk J., Richert A.: „Wpływ pochodnych poliheksametylenoguanidyny na właściwości powierzchniowe polilaktydu”. „Effect of polyhexamethyleneguanidine derivatives on the surface properties of polylactide”, wyd. zbiorowe: Polimery i kompozyty konstrukcyjne : XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Kompozyty 2015”, Gliwice – Istebna, 12-15 maja 2015, s. 45.

Zgłoszenia patentowe (współautor):

1. P.399658 „Sposób wytwarzania usieciowanego tworzywa biodegradowalnego”
2. P.411608 „Sposób wytwarzania środka biobójczego”.

Kontakt:

Tel.: 56 650-00-44 w. 168
e-mail: a.richert@impib.pl

dr Agnieszka Richert – Adiunkt