dr Aneta Raszkowska-Kaczor – Adiunkt, Kierownik Laboratorium Badawczego

aNETA rASZKOWSKA

 

aNETA rASZKOWSKADr Aneta Raszkowska-Kaczor w roku 2007 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalność – chemia polimerów). W 2013 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych. Obecnie pracuje w Laboratorium Badawczym Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu Instytutu IMPiB na stanowisku adiunkta. Specjalność – przetwórstwo i badanie właściwości tworzyw polimerowych.


Publikacje:

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej:
1. A. Stasiek, A. Raszkowska-Kaczor, K. Janczak, Spienianie polilaktydu, Przemysł chemiczny 2014, 93, 1, 117.
2. A. Stasiek, A. Raszkowska-Kaczor, K. Janczak, Spienianie polilaktydu modyfikowanego, Przemysł chemiczny 2014, 93, 2, 217.
3. K. Bajer, A. Stasiek, A. Raszkowska-Kaczor, D. Bajer, Przetwórstwo skrobi metodą periodyczna oraz przy użyciu wytłaczarek jednoślimakowych, Przemysł chemiczny 2014, 93, 1, 76.
4. K. Bajer, A. Stasiek, A. Raszkowska-Kaczor, D. Bajer, Wytłaczanie skrobi przy użyciu wytłaczarek dwuślimakowych, Przemysł chemiczny 2014, 93, 2, 192.
5. K. Janczak, G. Dąbrowska, K. Hrynkiewicz, A. Raszkowska-Kaczor, Poszukiwanie grzybów zdolnych do wzrostu na tworzywach polimerowych, Przemysł chemiczny 2014, 93, 7, 1206-1209.
6. A. Stasiek, A. Raszkowska-Kaczor, K. Bajer, Wpływ obecności środka wspomagającego sieciowanie oraz zawartości środka porującego na właściwości polietylenowych pianek chemicznie sieciowanie, Przemysł chemiczny 2013, 92, 6, 1038.
7. A. Raszkowska – Kaczor, P. Adamczak, R. Wódzki, Hybrid rotating pertractor for Zn(II) recovery and separation, Desalination, 257 (2010) 66-72,
8. R. Malinowski, K. Janczak, P. Rytlewski, A. Raszkowska-Kaczor, T. Żuk, Influence of glass microspheres on selected properties of polylactide composites, Composites Part B 2015, 76, 13-19.
9. A. Raszkowska-Kaczor, A., A. Stasiek, K. Janczak, E. Olewnik-Kruszkowska, Chemically crosslinked polyethylene foams of limited flammability, Polimery 2015, 60 (4), 283-285.
10. R. Malinowski, P. Rytlewski, K. Janczak, A. Raszkowska-Kaczor, K. Moraczewski, M. Stepczyńska, T. Żuk, Studies on functional properties of PCL films modified by electron radiation and TAIC additive, Polymer Testing (2015),doi10.1016/j.polymertesting.2015.10.007.
11. R. Malinowski, K. Bajer, K. Moraczewski, P. Rytlewski, A. Raszkowska-Kaczor, K. Janczak, T. Żuk, Influence of specific processing conditions and aliphatic-aromatic co-polyester on polylactide properties, Chemical Engineering Communications, DOI. 10.1080/00986445.2015.1134517
 
Publikacje z poza listy filadelfijskiej
1. A. Stasiek, A. Raszkowska-Kaczor, Wpływ zawartości środka porującego na właściwości wytworów porowatych chemicznie sieciowanych na baize polietylenu, Przetwórstwo tworzyw 2 (marzec-kwiecień), 2013, 109-114.
 
Publikacje w drukach zwartych    
1. A. Raszkowska, R. Wódzki, Rotating Hybrid Pertractor, Proceeding of XXIIIth International Symposium on Physico-Chemical Methods of Separation, „Ars Separatoria”, Toruń 2008, [S. Koter, I. Koter eds.],Toruń-Wrocław-Bydgoszcz 2008, str. 271- 275.
2. P. Szczepański, A. Raszkowska “Transport and separation of Zn(II) and Cu(II) in an agitated Bulk Liquid Membrane, Proceeding of XXIIIth International Symposium on Physico-Chemical Methods of Separation, „Ars Separatoria”, Toruń 2008, [S. Koter, I. Koter eds.],Toruń-Wrocław-Bydgoszcz 2008, str. 247-253
3. Aneta Raszkowska-Kaczor, Piotr Szczepański, Romuald Wódzki, „Utylization of industrial electroplating rinse water by hybrid rotating pertractor”, Proceeding of XXVth International Symposium on Physico-Chemical Methods of Separation, „Ars Separatoria”, Toruń 2010, [S. Koter, I. Koter eds.],Toruń-Wrocław-Bydgoszcz 2010, str. 238-242
4. Karolina Ponicka, Aneta Raszkowska-Kaczor, Romuald Wódzki, „Separation and recovery of Zn(II) and Cu(II) by laboratory hybrid pertractor”, Proceeding of XXVth International Symposium on Physico-Chemical Methods of Separation, „Ars Separatoria”, Toruń 2010, [S. Koter, I. Koter eds.],Toruń-Wrocław-Bydgoszcz 2010, str. 249-253

Kontakt:

Tel.: 56 650-00-44 w. 167
E-mail: aneta.raszkowska-kaczor@impib.lukasiewicz.gov.pl
dr Aneta Raszkowska-Kaczor – Adiunkt, Kierownik Laboratorium Badawczego