dr hab. Ewa Kłodzińska – Adiunkt

12648190 10204578727703047 1469438328 n 1

 

12648190 10204578727703047 1469438328 n 1Dr hab. Ewa Kłodzińska w roku 2002 ukończyła Wydział Chemiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w roku 2007 studia doktoranckie na tym samym Wydziale w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki. Jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Zainteresowania naukowe dr Ewy Kłodzińskiej dotyczą wykorzystania technik separacyjnych (chromatografia, elektroforeza) w diagnostyce medycznej infekcji ran pooperacyjnych, fizykochemii powierzchni materiałów polimerowych oraz kontroli adhezji komórek bakteryjnych do tych materiałów. Prowadzi również badania nad kontrolą procesu biodegradacji materiałów polimerowych przy udziale wyselekcjonowanych mikroorganizmów z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometria mas (GC/MS). Jest również biegłym sądowym z zakresu badań chemicznych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu. W roku 2016 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.
 
 
Łączna liczba publikacji z patentami i zgłoszeniami: 46 (po doktoracie – 19)
Impact Factor: 70,41
Liczba cytowań bez autocytacji: 369 (wg. Web of Science Core Collection)
Indeks Hirsha (bez autocytowań): 14 (wg. Web of Science Core Collection)

Publikacje:

1. B. Buszewski, M. Szumski, E. Kłodzińska & H. Dahm: Separation of bacteria by capillary electrophoresis, J. Sep. Sci. (JSS) 11 (2003) 1045-1049. IF = 2.535, CI = 57 , PM = 30
2. M. Szumski, E. Kłodzińska, B. Buszewski: Separation of microorganisms using electromigration techniques, J. Chromatogr. A, 1084 (2005) 186-193. IF = 3.554, CI = 51, PM = 40
3. E. Kłodzińska, H. Dahm, M. Jackowski, B. Buszewski: Practical electromigration techniques to separate microorganisms in medical analysis, LC-GC Eur. 18(9) (2005) 472-48. IF = 0.719, CI = 12, PM = 15
4. E. Kłodzińska, D. Moravcova, P. Jandera, B. Buszewski: Monolithic continuous beds as a new generation of stationary phase for chromatographic and electro-driven separations, J. Chromato. A, 1109 (2006) 51–59.  IF = 3.554, CI = 63, PM = 40
5. E. Kłodzińska, H. Dahm, H. Różycki, J. Szeliga, M. Jackowski, B. Buszewski: Rapid identification of Escherichia coli and Helicobacter pylori in biological samples by capillary zone electrophoresis, J. Sep. Sci., 29 (2006) 1180-1187. IF = 2.535, CI = 29, PM = 30
6. E. Kłodzińska, B. Buszewski, H. Dahm, H. Różycki, J. Szeliga, M. Jackowski: Capillary electrophoresis as a new method for rapid identification of Helicobacter pylori, Biomedical Chromatogr., 27 (2) (2007) 116-122.  IF = 1.663, CI = 16 , PM = 20
7. M. Szumski, E. Kłodzińska, R. Jarmalaviciene, A. Maruska, B. Buszewski: Considerations on influence of charge distribution on determination of biomolecules and microorganisms and tailoring the monolithic (continuous bed) materials for bioseparations,  J. Biochem. Biophis. Methods, 70 (2007) 107-115.IF = 1.403, CI = 7, PM = 20
9.   E. Kłodzińska, W. A. Filipiak, M. Szumski & B. Buszewski: Lab-on-chip – miniaturyzation in analytics. Chem. & Ecol. Engineering, 11 (3) (2004) 95 –134. IF = 0, CI = 0, PM = 0
10. B. Buszewski, E. Kłodzińska, H. Dahm, H. Różycki, M. Jackowski, J. Szeliga: Nowe fakty w diagnostyce Helicobacter pylori – kapilarna elektroforeza strefowa w analizie medycznej, Analityka 4, 2005. IF = 0, CI = 0, PM = 0
11. M. Jackowski, J. Szeliga, E. Kłodzińska, B. Buszewski: Application of capillary zone electrophoresis (CZE) to the determination of pathogenic bacteria for medical diagnosis, Analytical Bioanalytical Chemistry, (2008) 391: 2153–2160. IF = 3.328, CI = 12, PM = 40
12. B. Buszewski, E. Kłodzińska: Determination of pathogenic bacteria by CZE with surface-modified capillaries, Electrophoresis, (2008), 29: 4177–4184. IF = 3.509, CI = 15, PM = 30
13. K. Hrynkiewicz, E. Kłodzińska, H. Dahm, J. Szeliga, M. Jackowski, B. Buszewski: Combination of capillary electrophoresis, PCR and physiological assays in differentiation of clinical strains of Staphylococcus aureus. FEMS Microbiol. Lett. (2008), 286: 1-8. IF = 2.021 , CI = 9, PM = 25
14. E. Kłodzińska, B. Buszewski: Electrokinetic detection and characterization of intact microorganisms, Anal. Chem. (2009), 81: 8-15. IF = 5.214, CI = 27, PM = 45
15. E. Kłodzińska, M. Szumski, K. Hrynkiewicz, E. Dziubakiewicz, M. Jackowski, B. Buszewski: Differentiation of Staphylococcus aureus strains by CE, zeta potential and coagulase gene polymorphism, Electrophoresis (2009), 30: 3086-91. IF = 3.077, CI =17, PM = 30
16. E. Kłodzińska, M. Szumski, E. Dziubakiewicz, K. Hrynkiewicz, E. Skwarek, W. Janusz, B. Buszewski: Effect of zeta potential value on bacterial behavior during electrophoretic separation, Electrophoresis, (2010), 31: 1590–1596.IF = 3.569, CI = 23, PM = 30
17. J. Szeliga, E. Kłodzińska, M. Jackowski, B. Buszewski: The clinical use of a fast screening test based on technology of capillary zone electrophoresis (CZE) for identification of Escherichia coli infection in biological material, Medical Science Monitor (2011), 17(10): MT91-MT96. IF = 1.43, CI = 2, PM = 20
18. E. Kłodzińska, M. Jaworski, W. Kupczyk, M. Jackowski, B. Buszewski: A study of interactions between bacteria and antibiotics by capillary electrophoresis, Electrophoresis (2012), 33:3095-3100. IF = 3.303, CI = 1, PM = 30
19. E. Kłodzińska, W. Kupczyk, M. Jackowski, B. Buszewski: Capillary electrophoresis in the diagnosis of surgical site infections, Electrophoresis (2013), 34: 3206-3213. IF = 3.261, CI = 0, PM = 30
20. R. Jarmalavičienė, M. Szumski, O. Kornyšova, E. Kłodzińska, D. Westerlund, S. Krawczyk, B. Buszewski, A. Maruška: Coupling of Solid Phase Microextraction Continuous Bed (Monolithic) Capillaries with Capillary Zone Electrophoresis for Direct Analysis of Drugs in Biological Fluids, Electrophoresis 2008, 29, 1753-1760. IF = 3.509, CI = 27, PM = 30
21. B. Buszewski, A. Ulanowska, T. Ligor, M. Jackowski, E. Kłodzińska, J. Szeliga Identification of volatile organic compounds secrete from cancer tissues and bacterial culture, J. Chromatogr. B, 868 (2008) 88–94. IF = 2.5, CI = 25, PM = 35
22. M. Szumski, E. Kłodzińska, B. Buszewski: Application of a fluorescence stereomicroscope as an in-line detection unit for electrophoretic separation of bacteria, Microchimica Acta, 164 (2009) 287–291. IF = 1.237, CI = 16, PM = 25
23. R. Jarmalavičienė, E. Kłodzińska, M. Szumski, B. Buszewski, A. Maruška: Migration of bacteria through a monolith, J. Chromatogr A, 1216 (2009) 6146–6150. IF = 4.101, CI = 14, PM =40
24. M. Szumski, E. Kłodzińska, E. Dziubakiewicz, K. Hrynkiewicz, B. Buszewski: „Effect of applied voltage on viability of bacteria during separation under electrophoretic conditions”, Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 34 (2011) 2689-2698. IF =0.706, CI = 0, PM = 15
25. J Szeliga, M. Jackowski, W. Kupczyk, E. Kłodzińska, Bogusław Buszewski: Clinical application of a rapid microbiological test based on capillary zone electrophoresis to assess post-operative wound infection, BMC Res Notes. (2011) 4:467. IF = 0, CI = 2, PM = 0
26. E. Kłodzińska: „Potencjał zeta jako nowe podejście do oceny właściwości powierzchniowych materiałów polimerowych”, „The zeta potential as a new approach for evaluation of surface properties of polymeric materials”, Przemysł chemiczny, 4 (2013)  486-490. IF = 0.414, CI = 0, PM = 15
27. W. Filipiak, A. Filipiak , A. Sponring ,T. Schmid, Zelger, B.d , C. Ager, E. Kłodzińska , H. Denz, A. Pizzini, P. Lucciarini, H. Jamnig, J. Troppmair, A. Amann: Comparative analyses of volatile organic compounds (VOCs) from patients, tumors and transformed cell lines for the validation of lung cancer-derived breath markers, Journal of Breath Research, (2014) 8 (2), art. no. 027111. F = 2.571, CI = 10, PM = 25
28. K. Wojciechowski, E. Kłodzińska: Zeta potential study of biodegradable antimicrobial polymers, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects”, 483 (2015) 204–208. IF = 2.75 CI = 0, PM = 25
29. M. Kurzawa, A. Filipiak-Szok, E. Kłodzińska, E. Szłyk, Determination of phytochemicals, antioxidant activity and total phenolic content in Andrographis paniculata using chromatographic methods, Journal of Chromatography B, Volumes 995–996, (2015) 101–106. IF = 2.694 CI = 0, PM = 30

30. B. Buszewski, E. Kłodzińska: Rapid microbiological diagnostics in medicine using electromigration techniques, Trends in Analytical Chemistry, 2016 (accepted on February 8th 2016 – in press). IF = 6.927, MP = 50.

Pozostałe publikacje opublikowane w czasopismach nieznajdujących się na liście filadelfijskiej

1. E. Kłodzińska, B. Buszewski: Application of capillary zone electrophoresis (CZE) in determination of microorganisms for medical diagnosis, Proceedings volume of the 7 International Scientific Congress of Societas Humboltdiana Polonorum entitled „Transfer von Wissen und Kulturnmustern im Zietalter der Globalisierung” (2009).
2. E. Dziubakiewicz, E. Kłodzińska, B. Buszewski: Elektryczne mikroby, Analityka 2 (2009) 11-14.
3. E. Kłodzińska, S. Tănase, A. A. Tomescu, M. Mogą, B. Buszewski: Capillary zone electrophoresis in determination of microorganisms, Romanian Journal of Chemistry 2010, 55(6), 283-288.
4. E. Kłodzińska, B. Buszewski: Dwuwymiarowa elektroforeza żelowa (2DE) w oznaczaniu biowskaźników białkowych w diagnostyce medycznej, Analityka 1 (2012) 9-15.

Ważniejsze monografie:

1. B. Buszewski, W. Filipiak, E. Kłodzińska, M. Szumski: Miniaturyzacja w chromatografii i technikach pokrewnych – rozdział do książki pt. Miniaturyzacja w analityce pod red. Zb. Brzózki, PWW, (2005) Warszawa, ISBN 83-7207-563-8, s. 129-174.
2. B. Buszewski, E. Kłodzińska, M. Szumski, M. Noga, J. Silberring, Elektroforeza kapilarna – rozdział do książki pt. Proteomika i metabolomika pod red. Agnieszki Kraj, Anny Drabik i Jerzego Silberringa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, (2011), Warszawa, ISBN 978-83-235-0765-9, s. 85-96.
3. E. Kłodzińska, M. Szumski, B. Buszewski: Nowe podejście
w oznaczaniu i identyfikacji mikroorganizmów – rozdział do książki pt. Proteomika i metabolomika pod red. Agnieszki Kraj, Anny Drabik i prof. Jerzego Silberringa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, (2011) Warszawa, ISBN 978-83-235-0765-9, s. 445-454.
4. E. Kłodzińska: Dwuwymiarowa elektroforeza żelowa (2DE), rozdział do książki „Techniki elektromigracyjne – teoria i zastosowanie” (Malamut, Warszawa 2012, 162-190. B. Buszewski, E. Dziubakiewicz, M. Szumski (redaktorzy): Techniki elektromigracyjne – teoria i praktyka, Wydawnictwo Malamut, (2012) Warszawa, ISBN 978-83-925269-9-5.
5. B. Buszewski, E. Dziubakiewicz, M. Szumski, Electromigration techniques – theory and practice, Springer, ISBN: 978-3-642-35042-9, Berlin, Hidelberg 2013 – Kłodzińska, E. (et al.), Two-dimensional Gel Electrophoresis (2DE), Pages 133-158.
6. Editors: Abbas Hamrang, PhD, Gennady E. Zaikov, DSc, A. K. Haghi, PhD, Ewa Kłodzińska, PhD: Materials Science and Engineering (Set of 2 volumes), Volume I: Physical Process, Methods and Models, Volume II: Physiochemical Concepts, Properties and Treatments
 

9781771880541

Patenty

1. M. Szumski, E. Kłodzińska, B. Buszewski Sposób rozdzielania komórek zwłaszcza bakterii za pomocą technik elektromigracyjnych (2005) Zgł. Nr 378618 z 30.12.2005.
2. B. Buszewski, M. Szumski, E. Kłodzińska i M.Chachowski: Układ urządzeń do badania mikroorganizmów metodami elektromigracyjnymi (2007). Zgł. Nr 383651 z 30.10.2007.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

1. Zespołowa nagroda ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo opracowania, pt.: „Mikrokolumny i wypełnienia do chromatograficznego rozdzielenia związków biologicznie ważnych. Preparatyka, charakterystyka i zastosowanie”. Warszawa, 1 października 2005.
2. Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – luty 2006/maj 2007.
3. Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2005 w dziedzinie ochrona zdrowia, Toruń, czerwiec 2006.
4. Członek grupy wyróżnionej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach profesorskiego subsydium „Mistrz” przyznanego prof. Bogusławowi Buszewskiemu za opracowanie nt. „Nowej generacji mikro- i nanoukłady do oznaczania związków biologicznie aktywnychi mikroorganizmów za pomocą technik separacyjnych”, Warszawa, 20 listopada 2007.
5. Roczne Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – program „Start”, Warszawa 26.04.2008.
6. Nagroda zespołowa NOT I stopnia w konkursie: Osiągnięcia w Technice i Ochronie Środowiska” za rok 2007 za pracę pt ”Opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji mikro- i nanokolumn do chromatograficznego i elektromigracyjnego oznaczania substancji biologicznie aktywnych”, Toruń 2.06.2008.
7. Nagroda zespołowa NOT I stopnia w konkursie: Przegląd osiągnięć technicznych Torunia za wdrożone w roku 2007 na Wydziale Chemii UMK w Toruniu rozwiązanie techniczne pt. „Opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji mikro- i nanokolumn do chromatograficznego i elektromigracyjnego oznaczania substancji biologicznie aktywnych”, Toruń. 23.06.2008.
8. Wyróżnienie do Nagrody im. Aleksandra Zamojskiego za najlepszą rozprawę doktorską w konkursie Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 8 września, Opole 2008.
9. Przedłużenie Rocznego Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – program „Start”, Warszawa, kwiecień 2009.
10. E. Kłodzińska: udział w 59 spotkaniu Laureatów Nagrody Nobla z dziedziny chemii, 28 czerwca – 3 lipca 2009, Lindau, Niemcy – konkurs w porozumieniu z FNP.

Kontakt:

Tel.: tel. 56 650-00-44 w. 169
e-mail: ewa.klodzinska@impib.pl

dr hab. Ewa Kłodzińska – Adiunkt