dr inż. Zbigniew Frąszczak – Adiunkt

FRASZCZAK

 

FRASZCZAKDr inż. Zbigniew Frąszczak w roku 1974 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym -Technologicznym Politechniki Gdańskiej ze specjalnością technologia budowy maszyn. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy w 1998 r. w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn. Od roku 2005 jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Specjalność – budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Publikacje:

1. Application of Resources of Recovered Plastics and Cross-linked Elastomers for Elements Assigned for Acoustic Noise-suppressing Panels, 24th International Scientific Conference TECHNOMER, November 12-13, 2015, Chemnitz/Germany.
2. Zmiany strukturalne w ponownie przetwarzanych polimerach. Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 6, 380-381
3. Structural changes in reprocessed polymers determined by the TGA method, XVIII ICMR 2014 NIESZKODLIWOŚĆ RECYRKULACJA W BUDOWIE MASZYN, Bydgoszcz, 20-21 maja 2014r.
4. Modyfikowanie materiałów polimerowych perlitem. Cz.II. Przemysł Chemiczny 2014, 93, 08, s.1459-1462.
5. Perlit jako napełniacz tworzyw termoplastycznych. Przetwórstwo Tworzyw, 3, (159), maj-czerwiec 2014, s. 199-202.
6. Preliminary assessment of the TGA method for determining structural changes in processed polymers. 23rd International Scientific Conference TECHNOMER, November 14-15, 2013 Chemnitz/Germany.
7. Modyfikowanie materiałów polimerowych perlitem. Przemysł Chemiczny 2013, 92, 11, s.2110-2114.
8. Próba oceny mieszalności tworzyw polimerowych przetwarzanych różnymi metodami za pomocą współczynnika. Przetwórstwo Tworzyw, 5, (155)/19 wrzesień październik 2013, s. 502-506.
9. Analiza właściwości użytkowych wielowarstwowej foli polipropylenowej. Przemysł Chemiczny 2013, 92, 10, s.1954-1957.
10. Próba oceny mieszalności tworzyw polimerowych przetwarzanych różnymi metodami za pomocą współczynnika. Praca zbiorowa pod redakcją Błędzkiego A.K., Tartakowskiego Z., Recykling i odzysk syntetycznych i naturalnych materiałów polimerowych. Materiały-technologie-utylizacja. Wyd. PP-H ZAPOL, Szczecin 2013, s.33-34, ISBN 978-83-7518-610-9.
11. Elementy konstrukcyjne wytłaczarek jednoślimakowych nowej generacji. Przemysł Chemiczny 2012, 91, 8, s.1532-1535.
12. Charakterystyka linii technologicznej do wytwarzania folii płaskiej z polilaktydu, rozdział w monografii: Praca zbiorowa pod redakcją M. Kowalczuka i H. Żakowskiej, Materiały opakowaniowe z kompostowalnych tworzyw polimerowych. Wyd. COBRO, Warszawa, 2012, s.161-178, ISBN 978-83-60281-11-6.
13. Wykorzystanie metalocenowych kopolimerów etylenu i wyższych alfa-olefin do produkcji folii wielowarstwowej. Przemysł Chemiczny 2011, 90, 11, s. 2018-2022.

Zgłoszenia patentowe:

1. P.386646 pt.: „Układ uplastyczniający, zwłaszcza wytłaczarki ślimakowej”, Data zgłoszenia 01.12.2008.
2. P.398396 pt.: „Układ grzewczo-chłodzący segmentu cylindra zespołu uplastyczniającego”, Data zgłoszenia 02.03.2012r.
3. P.404185 pt.: „Głowica wytłaczarska”, data zgłoszenia 03.06.2013r.
4. P.407797 pt.: „Polimerowo-mineralna kompozycja konstrukcyjna” , data zgłoszenia 04.04.2014r.
5. P.409226 pt.: „Sposób wytwarzania pochodnej aminobenzenosulfonowej poliheksametylenoguanidyny”, data zgłoszenia 21.08.2014r
6. P.415438 pt.:„Modyfikowana kompozycja polimerowa” 21.12.2015r.

Patenty:

1. PL 217558 „Układ uplastyczniający, zwłaszcza wytłaczarki ślimakowej”, Data uzyskania patentu 18.12.2013r.
2. PL 218720 „Układ grzewczo-chłodzący segmentu cylindra zespołu uplastyczniającego”, Data uzyskania patentu 23.06.2014r..
3. PL 221475 „Głowica wytłaczarska”, Data uzyskania patentu 22.05.2015r.

Kontakt:

tel: 56 650-00-44 w.144
e-mail: zbigniew.fraszczak@impib.lukasiewicz.gov.pl
dr inż. Zbigniew Frąszczak – Adiunkt