dr hab. n.t. Rafał Malinowski, prof. Instytutu, Kierownik Zakładu Badań i Technologii Materiałów Polimerowych

Zdjcie IMPiB

Zdjcie IMPiBDr hab. n.t. Rafał Malinowski, prof. Instytutu, jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (rok 2006, specjalność: chemia polimerów). Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w roku 2012. Prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie inżynierii materiałów polimerowych, a głównie w obszarze przetwórstwa, modyfikowania i badań ich właściwości. Specjalizuje się w wykorzystywaniu technik radiacyjnych do modyfikowania właściwości polimerów biodegradowalnych, a także w obszarze wytwarzania biokompozytów.

 

 

  Publikacje:

 1. Malinowski R.: Some effects of radiation treatment of biodegradable PCL/PLA blends, J. Polym. Eng., 2018, doi.org/10.1515/polyeng-2017-0311.
 2. Rytlewski P., Stepczyńska M., Moraczewski K, Malinowski R., Karasiewicz T., Sikorska W., Żenkiewicz M.: Flax fibres reinforced polycaprolactone modified by triallyl isocyanurate and ionizing radiation, Polym. Compos., 2018, doi:10.1002/pc.24672.
 3. Malinowski R., Stepczyńska M., Raszkowska-Kaczor A., Żuk T.: Some effects of foaming of the poly(butylene adipate-co-terephthalate) modified by electron radiation, Polym. Adv. Technol., 2018, 29, 1117-1122.
 4. Rytlewski P., Stepczyńska M., Ghost U., Malinowski R., Budner B., Żenkiewicz M.: Flax fibres reinforced polylactide modified by ionizing radiation, Ind. Crops Prod., 2018, 112, 716-723.
 5. Malinowski R., Janczak K., Moraczewski K., Raszkowska-Kaczor A.: Analiza stopnia spęcznienia i frakcji żelowej usieciowanych radiacyjnie mieszanin polilaktyd/poli(adypinian-co-tereftalan butylenu), Polimery, 2018, 63, 25-30.
 6. Malinowski R.: „Studium modyfikowania polimerowych tworzyw biodegradowalnych i    ich mieszanin wysokoenergetycznym promieniowaniem elektronowym”, Wydawnictwo Instytutu IMPiB, Toruń 2017, ISBN 978-83-63555-55-9.
 7. Stepczyńska M., Moraczewski K., Malinowski R., Żenkiewicz M.: Effects of UV radiation on some properties of dyed polylactide film, Polimery, 2017, 62, 193-197.
 8. Żenkiewicz M., Rytlewski P., Moraczewski K., Malinowski R.: Wybrane właściwości polilaktydu modyfikowanego polikaprolaktonem, Przem. Chem., 2017, 96, 152-156.
 9. Rytlewski P., Mróz W., Bunder B., Moraczewski K., Malinowski R., Jagodziński B.: Application of thermogravimetry in the assessment of coatings ability to be metallized, J. Therm. Anal. Calorim., 2017, 127, 381-387.
 10. Malinowski R., Bajer K., Moraczewski K., Rytlewski P., Raszkowska-Kaczor A., Janczak K., Żuk T.: Influence of specific processing conditions and aliphatic-aromatic co-polyester on polylactide properties, Chem. Eng. Commun., 2016, 203, 1540-1546.
 11. Malinowski R.: Application of the electron radiation and triallyl isocyanurate for production of aliphatic-aromatic co-polyester of modified properties, Int. J. Adv. Manuf. Technol., 2016, 87, 3307-3314.
 12. Moraczewski K., Mróz W., Budner B., Malinowski R., Żenkiewicz M.: Laser modification of polylactide surface layer prior autocatalytic metallization, Surf. Coat. Tech., 2016, 304, 68-75.
 13. Malinowski R.: Mechanical properties of PLA/PCL blends crosslinked by electron beam and TAIC additive, Chem. Phys. Lett., 2016, 662, 91-96.
 14. Moraczewski K., Stepczyńska M., Malinowski R., Rytlewski P., Jagodziński B., Żenkiewicz M.: Stability studies of plasma modification effects of polylactide and polycaprolactone surface layers, Appl. Surf. Sci., 2016, 377, 228-237.
 15. Malinowski R.: Effect of high energy β-radiation and addition of triallyl isocyanurate on the selected properties of polylactide, Nucl. Instrum. Meth. B., 2016, 377, 59-66.
 16. Musioł M., Sikorska W., Adamus G., Janeczek H., Richert J., Malinowski R., Jiang G., Kowalczuk K.: Forensic engineering of advanced polymeric materials. Part III – Biodegradation of thermoformed rigid PLA packaging under industrial composting conditions, Waste. Manage., 2016, 52, 69-76.
 17. Malinowski R.: Effect of electron radiation and triallyl isocyanurate on the average molecular weight and crosslinking of poly(?-caprolactone), Polym. Advan. Technol., 2016, 27, 125-130.
 18. Ilnicka A., Walczyk M., Łukaszewicz J.P., Janczak K., Malinowski R.: Antimicrobial carbon materials and their PLA composites incorporating copper nanocrystallites, J. Appl. Polym. Sci., 2016, 133(20), 43429 (1 of 9).
 19. Malinowski R., Rytlewski P., Janczak K., Raszkowska-Kaczor A., Moraczewski K., Stepczyńska M., Żuk T.: Studies on functional properties of PCL films modified by electron radiation and TAIC additive, Polym. Test., 2015, 48,169-174.
 20. Moraczewski K., Rytlewski P., Malinowski R., Żenkiewicz M.: Comparison of some effects of modification of a polylactide surface layer by chemical, plasma, and laser methods, Appl. Surf. Sci., 2015, 346, 11-17.
 21. Moraczewski K., Malinowski R., Rytlewski P., Żenkiewicz M.: Autocatalytic metallization of polylactide, Polimery, 2015, 60, 492-500.
 22. Malinowski R., Janczak K., Rytlewski P., Raszkowska-Kaczor A., Moraczewski K., Żuk T.: Influence of glass microspheres on selected properties of polylactide composites, Compos. Part B-Eng., 2015, 76, 13-19.
 23. Moraczewski K., Rytlewski P., Malinowski R., Tracz A., Żenkiewicz M.: Influence of DC plasma modification on the selected properties and the geometrical surface structure of polylactide prior to autocatalytic metallization, Mater. Chem. Phys., 2015, 153, 135-144.
 24. Czerwiński W., Malinowski R.: The soluble copolymers of polyalkylthiophenes with different molar ratios of co-mers, J. Polym. Eng., 2015, 35, 241-246.
 25. Rytlewski P., Moraczewski K., Malinowski R., Żenkiewicz M: Assessment of dicumyl peroxide ability to improve adhesion between polylactide and flax or hemp fibres, Compos. Interface., 2014, 21, 671-683.
 26. Moraczewski K., Stepczyńska M., Malinowski R., Tracz A., Żenkiewicz M.: Wpływ wyładowań koronowych na strukturę powierzchni polilaktydu przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania, Przem. Chem., 2013, 92, 2000-2005.
 27. Bartczak Z., Gałęski A., Kowalczuk M., Sobota M., Malinowski R.: Tough blends of poly(lactide) and amorphous poly([R,S]-3-hydroxy butyrate) – morphology and properties, Eur. Polym. J., 2013, 49, 3630-3641.
 28. Żenkiewicz M., Richert A., Malinowski R., Moraczewski K.: A comparative analysis of mass losses of some aliphatic polyesters upon enzymatic degradation, Polym. Test., 2013, 32, 209-214.
 29. Żenkiewicz M., Malinowski R., Richert J.: Modyfikowanie właściwości adhezyjnych materiałów polimerowych, Przem. Chem., 2012, 91, 1635-1638.
 30. Malinowski R., Żenkiewicz M., Richert A.: Wpływ wybranych czynników sieciujących na stopnie zżelowania i spęcznienia polilaktydu, Przem. Chem., 2012, 91, 1596-1599.
 31. Żenkiewicz M., Malinowski R., Rytlewski P., Richert A., Sikorska W., Krasowska K.: Some composting and biodegradation effects of physically or chemically crosslinked poly(lactic acid), Polym. Test., 2012, 31, 83-92.
 32. Malinowski R., Rytlewski P., Żenkiewicz M.: Effects of electron radiation on properties of PLA, Arch. Mat. Sci. Eng., 2011, 49, 25-32.
 33. Żenkiewicz M., Rytlewski P., Malinowski R.: Metody i urządzenia stosowane w modyfikowaniu tworzyw polimerowych plazmą niskotemperaturową, Polimery 2011, 56, 185-195.
 34. Rytlewski P., Żenkiewicz M., Malinowski R.: Influence of dicumyl peroxide content on thermal and mechanical properties of polylactide, Int. Polym. Proc., 2011, nr 5, 26, 580-586.
 35.  Stasiek J., Malinowski R., Ligor T., Buszewski B.: GC/MS analysis of gaseous degradation products formed during extrusion blow molding process of PE films, Chemical Papers 2010, 64, 579-583.
 36. Rytlewski P., Malinowski R., Moraczewski K., Żenkiewicz M.: Influence of some crosslinking agents on thermal and mechanical properties of electron beam irradiated polylactide, Rad. Phys. Chem. 2010, 79, 1052-1057.
 37. Żenkiewicz M., Rytlewski P., Malinowski R.: Compositional, phisical and chemical modification of polylactide, J. Achie. Mat. Manuf. Eng., 2010, 43, 192-199.
 38. Bajer K., Malinowski R., Bajer D., Richert S.: Properties of poly(lactic acid)/Ecoflex rigid foil sheets applied in thermoforming process; Polimery, 2010, 55, nr 7-8, 591-593.
 39. Żenkiewicz M., Rytlewski P., Moraczewski P., Stepczyńska M., Karasiewicz T., Malinowski R., Ostrowicki W.: Some efects of multiple injection moulding on selected properties of ABS, J. Achie. Mat. Manuf. Eng. 2009, 37/2, 361-368.
 40. Gołębiewski J., Gibas E., Malinowski R.: Wybrane polimery biodegradowalne otrzymywanie, właściwości, zastosowanie; Polimery, 2008, 53, nr 11-12, 799-807.

Kontakt:


tel. 56 650-00-44 w. 142
e-mail: rafal.malinowski@impib.lukasiewicz.gov.pl
dr hab. n.t. Rafał Malinowski, prof. Instytutu, Kierownik Zakładu Badań i Technologii Materiałów Polimerowych