dr inż. Tomasz Żuk – Adiunkt

Żuk Tomasz

 

Żuk TomaszDr inż. Tomasz Żuk w roku 2011 ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (UTP) w Bydgoszczy. Jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu i absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Mechanicznej (WIM) UTP w Bydgoszczy. W 2015 roku obronił rozprawę doktorską na WIM UTP w Bydgoszczy.
Specjalności – technologia procesów chemicznych, budowa i eksploatacja maszyn.Przedmiotem zainteresowań oraz realizowanych prac naukowych są przetwórstwo i recykling tworzyw polimerowych.


Publikacje:

1.  Richert J., Żuk T.: Wytłaczanie i termoformowanie polilaktydu, Opakowanie, 2012, 10, 65.
2.  Żenkiewicz M., Żuk T., Królikowski K.: Metody sortowania odpadów tworzyw polimerowych, Przetwórstwo Tworzyw, 2012, 6(150)/18, 692.
3.  Żenkiewicz M., Żuk T., Błaszkowski M., Szumski Z.: Elektrostatyczny separator walcowy mieszanin tworzyw polimerowych, Przemysł Chemiczny, 2013, 92/2(2013), 279.
4.   Malinowski R., Żuk T.: Sieciowanie wybranych tworzyw biodegradowalnych, Przetwórstwo Tworzyw, 2013, 5(155)/19, 512.
5.   Żenkiewicz M., Żuk T., Błaszkowski M.: Badania procesu separacji elektrostatycznej mieszanin polimerowych o różnych zawartościach ABS i PMMA, Polimery, 2014, 6, 495.
6.   Żenkiewicz M., Żuk T.: Separacja elektrostatyczna mieszanin poli(chlorku winylu) i poli(tereftalanu etylenu), Przemysł Chemiczny, 2014, 1, 54.
7.   Żenkiewicz M., Żuk T.: Charakterystyka separatorów i niektórych uwarunkowań separacji elektrostatycznej składników mieszanin polimerowych, Przemysł Chemiczny, 2014, 2, 220.
8.   Żenkiewicz M., Żuk T.: Fizyczne podstawy tryboelektryzacji i rozdzielania elektrostatycznego tworzyw polimerowych, Polimery, 2014, 4, 314.
9.   Żenkiewicz M., Żuk T., Błaszkowski M.: Separacja elektrostatyczna mieszanin polimerowych o różnych zawartościach PVC i PLA, Przetwórstwo Tworzyw, 2014, 2(158)/20, ,128.
10. Królikowski K., Piszczek K., Żuk T.: Rozdział mieszanin tworzyw polimerowych o różnej twardości, Inżynieria i aparatura chemiczna, 2014, 2, 91.
11. Żenkiewicz M., Moraczewski K., Rytlewski P., Stepczyńska M., Żuk T.: Sposoby wytwarzania kompozytów jednopolimerowych, Polimery, 2014, 59, 11/12, 769.
12. Żenkiewicz M., Moraczewski K., Rytlewski P., Stepczyńska M., Żuk T.: Charakterystyka i zastosowania kompozytów jednopolimerowych, Polimery, 2015, 1, 3.
13. Żenkiewicz M., Żuk T., Markiewicz E.: Triboelectric series and electrostatic separation of some biopolymers, Polymer Testing, 2015, 42, 192.
14. Malinowski R., Janczak K., Rytlewski P., Raszkowska-Kaczor A., Moraczewski K., Żuk T.: Influence of glass microspheres on selected properties of polylactide composites, Composites Part B: Engineering, 2015, 76, 13.

Kontakt:

tel. 56 650-00-44 w. 164
e-mail: tomasz.zuk@impib.lukasiewicz.gov.pl

dr inż. Tomasz Żuk – Adiunkt