Dyrekcja Instytutu

Dyrektor Instytutu
dr Marlena Maślanka
tel. (56) 650 00 44; fax (56) 650 03 33
e-mail: marlena.maslanka@impib.lukasiewicz.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. Badawczo – Rozwojowych
dr inż. Mariola Bodzek – Kochel
tel. (32) 231 21 81; fax (32) 231 26 74
e-mail: mariola.bodzek-kochel@impib.lukasiewicz.gov.pl

 

Główna Księgowa
mgr Anetta Machalewska
tel. (56) 650 00 44; fax (56) 650 03 33
e-mail: anetta.machalewska@impib.lukasiewicz.gov.pl

 

Oddziały Instytutu:

Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach

Dyrektor Oddziału
dr inż. Mariola Bodzek – Kochel
ul. Chorzowska 50 A
44-100 Gliwice
tel. (32) 231 21 81; fax (32) 231 26 74
e-mail: mariola.bodzek-kochel@impib.lukasiewicz.gov.pl

Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

p.o. Dyrektor Oddziału
dr inż. Monika Malesa
ul. Harcerska 30
05-820 Piastów
tel. (22) 723 60 20
email: monika.malesa@impib.lukasiewicz.gov.pl

 

Dyrekcja Instytutu