MODUO_TECH

Źródło finansowania:

Dotacja celowa Prezesa Centrum Łukasiewicz

Projekt badawczy

Tytuł projektu:

„Inteligentne powłoki lakierowe o obniżonej tendencji do nagrzewania się oraz do zabezpieczenia ogniochronnego elementów konstrukcji dla budownictwa modułowego”

 Konsorcjum:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Okres realizacji:

01 czerwiec 2021 – 31 maja 2024

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowych powłok nawierzchniowych – składników systemów powłokowych – charakteryzujących się podwyższoną wartością całkowitego współczynnika odbicia promieniowania słonecznego i/lub opóźniających zapalanie się pokrytych nimi materiałów poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się płomienia.

Zwiększony współczynnik odbicia promieniowania słonecznego polimerowych powłok lakierowych naniesionych na powierzchnie zewnętrzne budynków modułowych, ma wpływ na wzrost efektywności energetycznej obiektów. Możliwość sterowania procesem kumulacji ciepła, wywołanej przez promieniowanie słoneczne, zwiększa efektywność energetyczną budynków, obniżając nakłady na chłodzenie i pośrednio wpływając na zmniejszenie strat energii wynikających z przeciążenia sieci energetycznych.

Stosowanie ogniochronnych powłok lakierowych jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zabezpieczania materiałów palnych przed działaniem ognia. Dla zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpożarowej w określonym czasie wystarczające jest nałożenie stosunkowo cienkiej warstwy.

Tego typu powłoki stosuje się głównie do ochrony konstrukcji stalowych, ale również innych materiałów takich jak drewno, tworzywa sztuczne, tekstylia.

MODUO_TECH