BIOSTRATEG

Źródło finansowania: NCBiR 

Całkowity budżet projektu: 21.119.208 zł, (w tym dofinansowanie: 12.671.524 zł)

Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB: 1.113.158złTytuł projektu: Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa

Okres realizacji:

kwiecień 2015 – marzec 2018

Opis projektu:

Celem projektu było opracowanie składu i zastosowanie farb odbijających promieniowanie IR w budynkach inwentarskich w celu poprawy dobrostanu zwierząt, ograniczenie energii na schładzanie obiektów w okresie letnim oraz ograniczenie strat cieplnych w obiektach w okresie zimowym.

W ramach realizacji projektu monitorowano temperatury powierzchni pokrycia dachowego na stacjach terenowych w Kostkowicach oraz temperatury w budynkach, na których zaaplikowano farbę nawierzchniową na pokrycia dachowe oraz farby na ściany wewnętrzne i zewnętrzne.

W ramach projektu opracowano technologię wytwarzania farby na pokrycia dachowe, a także dwie procedury: nanoszenia farb na pokrycia dachowe oraz malowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych farbami odbijającymi promieniowanie IR.

Przygotowano również i zebrano dane niezbędne do sporządzenia bilansu energetycznego chlewni w Jaworzu oraz obory w gospodarstwie Kostkowice

BIOSTRATEG