CORNET (DuraCoat)

Źródło finansowania: NCBiR

 

Całkowity budżet projektu: 1 392 156,41 zł, (w tym dofinansowanie: 1 379 901,45 zł)

Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:  593 103,00 złTytuł projektu: Kryteria i wytyczne oceny i doboru antykorozyjnych systemów malarskich na konstrukcje stalowe / Criteria and guidelines for evaluation and selection of paint anticorrosive systems for steel structures

Okres realizacji

kwiecień 2015 – marzec 2017

Opis projektu:

Celem projektu było opracowanie kryteriów i wytycznych doboru systemów powłokowych do malowania konstrukcji stalowych w oparciu o wyniki badań na istniejących obiektach i badań przyspieszonych metodami znormalizowanymi i nowoopracowanymi.

W wyniku realizacji projektu opracowano kryteria i wytyczne doboru systemów powłokowych do malowania konstrukcji stalowych w oparciu o wyniki badań na istniejących obiektach i badań przyspieszonych metodami znormalizowanymi i nowoopracowanymi. Stosowanie różnych metod badawczych przyczyniło się do lepszego poznania przydatności testów przyspieszonych do oceny powłok przeznaczonych do długoletniej ochrony przed korozją. Wyniki badań umożliwiają prawidłowy dobór systemów powłokowych do konkretnych zastosowań, a tym samym pozwalają na uniknięcie przedwczesnego zniszczenia powłok, co pociąga za sobą kosztowne naprawy lub nawet ich wymianę. Konieczność renowacji powłok wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska (emisja rozpuszczalników, odpady) 

CORNET (DuraCoat)