Historia

1962 – Powołanie CBKAiMCh w Toruniu
Zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego powołane zostało, z dniem 1 lipca 1962 r., Centralne Biuro Konstrukcji Aparatów i Maszyn Chemicznych (CBKAiMCh) w Toruniu.

1964 – CBKAiMCh zgrupowane w Zjednoczeniu Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych
Na podstawie uchwały Nr 45 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 19 lutego 1964 r. CBKAiMCh przeszło do Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego jako placówka naukowo-badawcza. 1 kwietnia tego roku decyzją Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, Biuro zostało zgrupowane w Zjednoczeniu Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych „Chemak” w Warszawie.

1965 – CBKAiMCh połączone z Przedsiębiorstwem Projektowania i Dostaw Aparatury Chemicznej w Krakowie
Centralne Biuro Konstrukcji Aparatów i Maszyn Chemicznych zostało połączone z Przedsiębiorstwem Projektowania i Dostaw Aparatury Chemicznej w Krakowie. Jednostka otrzymała nazwę: Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicznych „CEBEA” w Krakowie, Oddział w Toruniu.

1970 – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych ”CEBEA”
Na podstawie Uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1970 r. Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicznych „CEBEA” w Krakowie, Oddział w Toruniu zostało przemianowane na Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych „CEBEA” w Krakowie, Oddział w Toruniu.

1972 – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chemicznych ”Metalchem”
Na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 14 lipca 1972 r. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych „CEBEA” w Krakowie, Oddział w Toruniu przeszedł z resortu przemysłu ciężkiego do resortu przemysłu chemicznego. Jednocześnie uległa zmianie nazwa jednostki na Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chemicznych „Metalchem” (OBRMiUCh) w Toruniu. Ośrodek podporządkowano Zjednoczeniu Budowy Aparatury Chemicznej „Metalchem” w Gliwicach.

1977 – Utworzenie zamiejscowego wydziału Ośrodka
Przy Zakładach Maszyn Chemicznych w Poznaniu utworzono zamiejscowy wydział Ośrodka zajmujący się konstruowaniem form do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wydział został przeniesiony do Ośrodka w Toruniu w 1978 roku.

1997 – Zmiana siedziby na ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55
Zmiana (1 grudnia 1997 r.) lokalizacji OBRMiUCh „Metalchem” z Szosy Chełmińskiej 28 na ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55.

1999 – Zmiana nazwy na Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ”Metalchem”
Z dniem 1 stycznia 1999 r. Jednostka rozpoczęła działalność pod nazwą Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem”, na podstawie decyzji z dnia 17 grudnia 1998 r. Ministra Gospodarki.

2002 – Utworzenie Oddziału Zamiejscowego Tworzyw i Farb w Gliwicach
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2002 r. nastąpiła reorganizacja Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem” i utworzenie z dniem 4 listopada 2002 r., w oparciu o część zakupionego Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach, Oddziału Zamiejscowego Tworzyw i Farb w Gliwicach.

2003 – Otwarcie Oddziału Zamiejscowego IPTS ”Metalchem” w Gliwicach
4 sierpnia 2003 r. – oficjalne otwarcie Oddziału Zamiejscowego IPTS „Metalchem” z siedzibą w Gliwicach.

2004 – Utworzenie Oddziału Zamiejscowego IPTS ”Metalchem” w Jaśle
W oparciu o część zakupionego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Erg”, utworzono z dniem 1 sierpnia 2004 r. Oddział Zamiejscowy IPTS „Metalchem” w Jaśle.

2008 – Powstanie Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2007 r. z dniem 1 stycznia 2008 r. nastąpiło włączenie do naszego Instytutu następujących jednostek badawczo-rozwojowych:

Instytutu Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu,
Instytutu Przemysłu Gumowego „Stomil” w Piastowie,
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu.

W wyniku przyłączenia wyżej wymienionych jednostek dotychczasowy Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem” otrzymał nazwę: „Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników” z siedzibą w Toruniu.

2009 – Powstanie OBR ERG Sp. z o.o. w Jaśle
W dniu 3 lutego 2009 r. zawiązano spółkę prawa handlowego OBR ERG Sp. z o.o. w Jaśle.

2009 – Wydzielenie oddziału zamiejscowego Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Jaśle
Z dniem 1 października 2009 roku został wyłączony oddział zamiejscowy Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Jaśle na podstawie Aktu Notarialnego z dnia  29 września 2009 roku (Repertorium  A nr 7279/2009) i na majątku oddziału ustanowiona została spółka o nazwie OBR ERG. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników objął 5.010 udziałów po 500 zł każdy. Łącznie wartość udziałów wynosi 2.505.000,00 zł.

2009 – Wyłączenie oddziału zamiejscowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu
Z dniem 3 grudnia 2009 roku został wyłączony oddział zamiejscowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu na skutek zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółce o nazwie Profarb I Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 03 grudnia 2009 roku (Repertorium A nr 4689/2009).

2011 – Wyłączenie oddziału zamiejscowego Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu
Z dniem 1 listopada 2011 roku została wyłączona zorganizowana część oddziału zamiejscowego Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu na skutek zbycia zorganizowanej części oddziału Instytutu na rzecz Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi na podstawie umowy sprzedaży z dnia 10 października 2011 roku.

2012 – Zbycie oddziału zamiejscowego Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu
Z dniem 21 listopada 2012 roku majątek trwały w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi na nim budynkami oddziału zamiejscowego Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu zostały zbyte na rzecz KZ Inwestor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 21 listopada 2012 roku (Repertorium A nr 11971/2012).

2019 – Powstanie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Na mocy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, z dniem wejścia w życie tej ustawy, tj. z dniem 1 kwietnia 2019 r., Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników stał się Instytutem Sieci i używa nazwy: „Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników”.

Historia