III Seminarium Naukowo-Techniczne w Instytucie IMPiB w Toruniu

Foto 1

Dnia 14 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu odbyło się III otwarte Seminarium naukowo-techniczne pt.: „Prace badawczo-rozwojowe realizowane w Instytucie IMPiB w 2017 r.”.
Seminarium otworzyła Dyrektor Instytutu – dr Marlena Maślanka, która powitała wszystkich obecnych oraz podziękowała im za przybycie. Następnie prowadzenie seminarium przejął Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowo-Badawczych – dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. nadzw. Wśród 29 osób zasiadających na sali konferencyjnej, obecni byli przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, reprezentanci przedsiębiorców z firm: PUPH „JUREX” sp. z o.o. z Włocławka, „RUSOCCY” s.c. ze Śliwkowa i „LAURENCE” z Grudziądza oraz pracownicy trzech oddziałów Instytutu IMPiB.

Program seminarium składał się z sześciu niżej wymienionych referatów:

  1. Dr inż. Dominik Kowalczyk, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie: „Montmorylonit jako napełniacz do elastomerów”,
  2. Dr inż. Ewa Langer, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach: „Zastosowanie analizy termograwimetrycznej w badaniach farb, lakierów i powłok z nich otrzymanych”,
  3. Dr Aneta Raszkowska-Kaczor, dr inż. Krzysztof Bajer, Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu: „Materiał biodegradowalny o działaniu insektycydalnym”,
  4. Mgr inż. Michał Lewandowski, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie: „Działania wspomagające badania naukowe w aspekcie badań między laboratoryjnych oraz wzorcowania aparatury badawczej w laboratorium akredytowanym”,
  5. Dr inż. Edyta Gibas, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach: „Tworzywa oksobiodegradowalne o właściwościach biobójczych”,
  6. Dr inż. Tomasz Żuk, Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu: „Prace badawczo-technologiczne w zakresie budowy innowacyjnego stanowiska badawczego, przeznaczonego do wytłaczania tworzyw specjalnych o temperaturze użytkowania długookresowego wynoszącej powyżej 200 st. C”. Referat został uzupełniony o prezentację stanowiska badawczego.

Na koniec głos zabrał Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowo-Badawczych – dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. nadzw., który podziękował wszystkim prelegentom za ciekawe referaty oraz wyraził nadzieję, że kolejne spotkania będą równie udane.
Zorganizowane seminarium było trzecim z cyklu spotkań naukowo-technicznych dotyczących prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

Foto 1Foto 2Foto 3

Foto 4Foto 5Foto 6

Foto 7Foto 8

III Seminarium Naukowo-Techniczne w Instytucie IMPiB w Toruniu