Informacja z otwarcia ofert, nr postępowania 11/ZP-U/OT/2019