Informacja z otwarcia ofert, nr postępowania 2/ZP-D/OG/2019