Informacja z otwarcia ofert, nr postępowania 2/ZP-D/OT/2020