Informacja z otwarcia ofert, nr postępowania 6/ZP-D/OP/2019