Informacja z otwarcia ofert, nr postępowania 8/ZP-D/OT/2019