Instytuty Łukasiewicza tworzą Klaster Polskich Technologii Bazaltowych 

Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” i Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych założyły Klaster Polskie Technologie Bazaltowe. Pierwszy z nich pełni rolę opiekuna merytorycznego klastra, natomiast  Łukasiewicz – INS  jest jego koordynatorem. Do współpracy w ramach Klastra dołączyło dotychczas 28 podmiotów. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego nastąpiło 3 listopada br. w siedzibie Centrum Łukasiewicz w Warszawie. Utworzony Klaster będzie służył transferowi wiedzy w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w sektorze technologii bazaltowych oraz kompozytów z ich zastosowaniem.  

Misją klastra jest zapewnienie wzajemnego wsparcia przedsiębiorcom, jednostkom sfery badawczo-rozwojowej i instytucjom otoczenia biznesu działającym w sektorze bazaltu oraz kompozytów bazaltowych, w kierunku poprawy ich konkurencyjności na rynku rodzimym i międzynarodowym.  

Klaster będzie wspierał współpracę w całym łańcuchu dostaw: kopalnie bazaltu, podmioty wytapiające włókna bazaltowe, podmioty wytwarzające pręty, siatki bazaltowe oraz podmioty wytwarzające kompozyty i produkty docelowe z elementami bazaltowymi do różnych zastosowań, podmioty dostarczające urządzenia i linie technologiczne. 

Partnerstwo ma przyczynić się także do wykreowania bazaltu i kompozytów bazaltowych jako jednych z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W ramach Klastra planowane jest utworzenie Ośrodka Innowacji Technologii Bazaltowych.

W Łukasiewicz – IMPiB  poszukujemy i podejmujemy nowe kierunki rozwoju  dlatego z chęcią i zainteresowaniem  włączymy się w prace nad rozwojem polskich technologii bazaltowych.

Z naszej strony podpis pod listem intencyjnym złożyła dr inż. Monika Malesa, Dyrektor Centrum Elastomerów i Gumy.

Instytuty Łukasiewicza tworzą Klaster Polskich Technologii Bazaltowych