Kierownictwo

p.o. Dyrektora Oddziału:
dr inż. Monika Malesa tel. (22) 723-60-20

Kierownik Zakładu Badawczego Kompozytowych Materiałów Elastomerowych:
dr inż. Cezary Dębek tel. (22) 723-60-25 do 29 wewn. 251

Kierownik Laboratorium Badawczego „LABGUM”:
dr inż. Agata Domańska tel. (22) 723-60-25 do 29 wewn. 182

Redaktor Naczelna czasopisma „Elastomery”:
mgr Urszula Pawłowska tel. (22) 723-60-25 do 29 wewn. 289, +48 534-345-150

Kierownik Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Technologii Elastomerów:
mgr inż. Stanisław Stokłuska tel. (22) 723-60-22

 

Kierownictwo