„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz” PRZ/00019/2020, nr TED: 2020/S 137-336280”

Postępowanie prowadzone przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz” PRZ/00019/2020, nr TED: 2020/S 137-336280”