XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015

pdf

W dniach 3–5 listopada 2015 r. w zabytkowym ratuszu w Tours we Francji odbyła się XVI konferencja Elastomery 2015. „Elaboration, Characterization, Recycling and Durability” („Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość”).
Współorganizatorami konferencji były: Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie oraz Uniwersytet w Tours. Konferencja była prowadzona w języku angielskim.
W skład Międzynarodowego Komitetu Naukowego weszło 31 naukowców z 10 państw, natomiast Lokalny Komitet Organizacyjny stanowili pracownicy Université François Rabelais de Tours, Polytech Tours, Laboratoire de Mécanique et Rhéologie… (więcej w załączonym zbiorze)

pdf Konferencja Elastomery 2015 – relacja

 

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015

 

16. INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE
ELASTOMERS’2015
”Elaboration, Characterisation, Recycling and Durability”


3 – 5 November 2015, Tours, France

Organizers:
Institut for Engineering of Polymer Materials and Dyes – Elastomer and Rubber Technology Division in Piastow
Lodz University of Technology
Universite Francois Rabelais, Tours, France

Conference page:
elastomery2015.sciencesconf.org

 

Konferencja ELASTOMERY 2015

 

16. INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE
ELASTOMERS’2015
”Elaboration, Characterisation, Recycling and Durability”


3 – 5 November 2015, Tours, France

Organizers:
Institut for Engineering of Polymer Materials and Dyes – Elastomer and Rubber Technology Division in Piastow
Lodz University of Technology
Universite Francois Rabelais, Tours, France

Conference page:
elastomery2015.sciencesconf.org

 

Konferencja ELASTOMERY 2015