Konferencja „Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe”

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna
MATERIAŁY WĘGLOWE i KOMPOZYTY POLIMEROWE
N A U K A – P R Z E M Y S Ł’ 2021
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu jest jednym ze współorganizatorów Konferencji Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe Nauka – Przemysł 2021. Odbędzie się ona 23-26 listopada 2021 w Ustroniu-Jaszowiec w Pensjonacie Jawor.
Jest to cykliczna, coroczna konferencja naukowo-techniczna, której celem jest prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, badania i zastosowania materiałów węglowych i kompozytów polimerowych oraz surowców do ich wytwarzania. Celem organizatorów jest stworzenie forum do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zwiększenie integracji pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem.

WAŻNE TERMINY:

15 października – 2021 – termin nadsyłania zgłoszeń
31 października – 2021 – opłata konferencyjna i skrót wystąpienia

Bieżące informacje znajdziecie Państwo na www.ptw.edu.pl/konferencje

pdf
Pobierz PDF
Konferencja „Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe”