Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe”

W dniach 17-20 października 2023 uczestniczyliśmy w XV Konferencji Naukowo-Technicznej „Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe”. N A U K A – P R Z E M Y S Ł’ 2023 .

To cykliczne wydarzenie, w którym z dumą uczestniczymy jako partner, jest doskonałym miejscem do prezentacji aktualnych wyników badań i tendencji dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, badania i zastosowania materiałów węglowych i kompozytów polimerowych oraz surowców do ich wytwarzania.

W tym roku praca naszych naukowców została doceniona w sesji posterowej.

Poster pt.” Bioactive masking dedicated to polymer details obtained via SLS technology” otrzymał wyróżnienie  . To wspólne osiągnięcie naszych naukowców oraz naukowców z Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych.

Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe”