Kontakt

Łukasiewicz IMPiB
Łukasiewicz IMPiB
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie
ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
 
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
Kontakt