Laur Innowacyjności 2020

Kapituła Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2020”, pod przewodnictwem Wiceprezesa FSNT-NOT dr. hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, ogłosiła wyniki Konkursu. Laury i Wyróżnienia przyznano 13 projektom innowacyjnym w 7 kategoriach konkursowych.

Miło nam poinformować, że Złoty Laur w kategorii Włókiennictwo, inżynieria materiałowa za projekt „Nowa generacja farb pigmentowanych cynkiem o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych” otrzymały Łukasiewicz – IMPIB, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA), Stuttgart.

Autorom projektu serdecznie gratulujemy!

Laur Innowacyjności 2020