Linia do włókniny

W wyniku współpracy Łukasiewicz – IBWCh oraz Łukasiewicz – IMPiB udało się skonstruować, zbudować i uruchomić linie technologiczne produkujące włókninę filtracyjną w technologii melt blown.

Produkowana na zainstalowanych liniach technologicznych w Łukasiewicz – IBWCh włóknina stosowana jest jako warstwa filtracyjna w maseczkach medycznych wg normy EN 14683:2019+AC.

Włóknina melt blown posiada optymalne właściwości filtracyjne, co gwarantuje ochronę i komfort pod względem oddychalności i poziomu nietoksyczności.

Podstawowymi elementami składowymi linii technologicznej są:

  • wytłaczarka o średnicy ślimaka 45 mm wraz ze zmieniaczem sit filtracyjnych,
  • pompa tworzywa,
  • głowica wytłaczarska wraz z filierą,
  • zespół odbierający,
  • zespół nawijający,
  • układ sterowania.

Udział Łukasiewicz – IMPiB w opisanym projekcie wpisywał się w działania realizowane w ramach #TarczaNaukowa Łukasiewicza. Za kompleksową realizację projektu odpowiedzialny był inż. Adrian Bartnicki (Lider Projektu) kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych w Łukasiewicz – IMPiB w Toruniu wraz z zespołem konstrukcyjnym i montażowo – produkcyjnym.

Kluczowi Pracownicy Łukasiewicz IMPIB uczestniczący w Projekcie „Linia technologiczna melt blown”:

inż. ADRIAN BARTNICKI (LIDER PROJEKTU)
Zygmunt Bartnicki
inż. Łukasz Borowski
mgr inż. Paweł Cyprys
Roman Plaskiewicz
mgr inż. Stanisław Skotarczak
Romuald Skrzypczyński
Andrzej Szumny
Marcin Winiarek

 

Pozostali pracownicy Łukasiewicz – IMPiB zaangażowani w projekt:

dr inż. Andrzej Stasiek, Stefan Hałas, Irena Ignaczak, mgr inż. Jerzy Kozakiewicz, inż. Andrzej Koziński, Włodzimierz Mądry, inż. Przemysław Noch, Witold Pigła, mgr inż. Grzegorz Czapla, mgr inż. Paweł Stępkowski, inż. Maciej Ceglewski, Dawid Wójcik

Linia do włókniny