Łukasiewicz-Instytut IMPiB z Torunia walczy z koronawirusem

Łukasiewicz-Instytut IMPiB z Torunia walczy z koronawirusem

W celu zapewnienia dalszej pomocy (etap II, zapoczątkowanej w miesiącu marcu inicjatywy) osobom bezpośrednio zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu nawiązał kolejną współpracę w zakresie produkcji środków ochrony indywidulanej m.in. dla pracowników służby zdrowia.

W dniu 14 kwietnia 2020 roku Łukasiewicz-Instytut IMPiB w ramach trójstronnego porozumienia z General Electric (reprezentowanym przez inżynierów Engineering Design Center w Warszawie) oraz Semicon Sp. z o.o. rozpoczął produkcję przyłbic ochronnych, wytwarzanych głównie z tworzywa polimerowego o nazwie poli(tereftalan etylenu) (PET). Projekt przyłbic został udostępniony przez Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa. Aktualnie trwają prace, mające na celu wyprodukowanie około 12.000 sztuk przyłbic ochronnych, spełniających odpowiednie wymagania użytkowe. Wsparcie w postaci transportu materiałów oraz produktów końcowych zapewnia 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej z Bydgoszczy.

Ze względu na znaczne zapotrzebowanie na środki ochrony indywidulanej w województwie kujawsko-pomorskim, Łukasiewicz-Instytut IMPiB nawiązał współpracę z Prezydentem Miasta Torunia oraz Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Odpowiedni przedstawiciele administracji publicznej udzielają wsparcia w zakresie dystrybucji wyprodukowanych przyłbic ochronnych, głównie w województwie kujawsko-pomorskim. Założeniem etapu II jest wsparcie m.in. szpitali, pogotowia oraz domów pomocy społecznej w postaci bezpłatnego przekazania wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej.

W ramach etapu III planowane jest przekazanie kolejnej partii przyłbic ochronnych odpowiednim instytucjom województwa śląskiego.

Instytuty ŁUKASIEWICZA aktywnie włączyły się w walkę ze skutkami pandemii COVID-19. Działania te realizowane są pod wspólnym szyldem #TarczaNaukowa.

Już dziś na różnym etapie zaawansowania znajduje się kilkanaście projektów naukowo-badawczych i inżynierskich. Więcej o zaangażowaniu naukowców trzeciej pod względem wielkości Sieci Badawczej w Europie w walkę z koronawirusem w Polsce można przeczytać pod linkiem: https://lukasiewicz.gov.pl/media/informacje-prasowe/tarcza-naukowa.

Informacje te będą na bieżąco aktualizowane.

 

Łukasiewicz-Instytut IMPiB z Torunia walczy z koronawirusem